Právnici

Juliána Turčeková


Titulná stránka Právnici Advokáti Juliána Turčeková
Juliana Turčeková

Juliána Turčeková

Advokát

Telefón: 421 2 5441 4441
Fax: 421 2 5443 4598
Email: juliana.turcekova@cechova.sk
Vcard: www.cechova.sk/v/jut.vcf

Profil

Juliána Turčeková od roku 2007 pracuje v advokátskej kancelárii BOLLARDT, s.r.o. S advokátskou kanceláriou Čechová & Partners spolupracuje od roku 2010. Členkou Slovenskej advokátskej komory je od roku 2007 a v roku 2010 zložila advokátske skúšky.

Juliána absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a titul magister práv získala v roku 2005. Je slovenskej národnosti a hovorí anglicky.

Počas svojej predchádzajúcej praxe sa zúčastnila na poskytovaní právnych služieb jednému z najväčších výrobcov elektriny v Slovenskej republike týkajúce sa rôznych aspektov jeho každodennej činnosti, najmä v oblasti obchodno-právnych sporov, práva v oblasti energetiky, práva obchodných spoločností, pracovného práva a ďalších oblastí ako aj na poskytovaní každodenného právneho poradenstva niekoľkým stredne veľkým obchodným spoločnostiam pôsobiacim v rozličných odvetviach (vrátane miestneho televízneho vysielania, reklamy a poradenstva vo veciach životného prostredia). Zúčastnila sa tiež na zastupovaní organizácie spravujúcej pozemky v majetku štátu vo všetkých sporových veciach v hlavnom meste.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický

Oblasti praxe

Nehnuteľnosti
Pracovno-právne vzťahy
Občiansko-právne spory
Obchodno-právne spory
Občianske právo
Právo obchodných spoločností
Obchodné právo
Zmluvné právo
Energetika

Profesionálna kariéra

Profesijná činnosť a skúsenosti
BOLLARDT, s.r.o., 2007 – 2010;
Čechová & Partners, 2010

Členstvo v advokátskych komorách
Je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory

Vzdelanie
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (v roku 2005 získala titul “magister práv”).