Právnici

Peter Fedor


Peter Fedor

Peter Fedor

Koncipient

Telefón: +421 2 5441 4441
Fax: +421 2 5443 4598
Email: peter.fedor@cechova.sk
Vcard: www.cechova.sk/v/pef.vcf

Profil

Peter je absolventom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, kde v roku 2016 získal červený diplom a titul magister. Počas svojho štúdia absolvoval študijný pobyt na University of Helsinki vo Fínsku so zameraním na medzinárodné právo verejné ako aj iné krátkodobé zahraničné pobyty. V advokátskej kancelárii ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o. začal pracovať od roku 2016 ako koncipient.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický, český jazyk

Oblasti praxe

Obchodné právo
Právo obchodných spoločností
Občianske právo

Profesionálna kariéra

Profesijná činnosť a skúsenosti

Havel, Holásek & Partners (2014)
AK Klvačová (2015-2016)
ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o. (2016 –    )

Členstvo v advokátskych komorách

Advokátsky koncipient zapísaný v Slovenskej advokátskej komore.

Vzdelanie

Právnická fakulta Masarykovej univerzity v Brne
University of Helsinki, Fínsko