Press Release

Ocenenia a vyznamenania pre AK Čechová & Partners


Ocenenia a vyznamenania pre AK Čechová & Partners

AK Čechová & Partners je poctená ziskom ocenení a uznania od viacerých kľúčových organizácií a publikácií, ktoré sa zaoberajú analýzami trhu právnických služieb na Slovensku a vo svete. Tieto ocenenia a vyznamenania odrážajú odhodlanie a zanietenosť AK Čechová & Partners s cieľom poskytovať vysoký štandard právnej pomoci a služieb klientom.

Právnická firma roka 2017

Čechová & Partners bola vyhlásená za Právnickú firmu roka 2017 v oblasti Hospodárskej súťaže na tohtoročnom podujatí Právnická firma roka, organizovanom vydavateľstvom epravo.sk v spolupráci so slovenským týždenníkom TREND. Náš tím zaoberajúci sa právom hospodárskej súťaže, vedený Tomášom Marettom, získal toto ocenenie už tretí rok po sebe. Naša právnická kancelária bola navyše veľmi odporúčaná a odporúčaná v kľúčových oblastiach, ako sú Právo obchodných spoločností, Fúzie a akvizície, Pracovné právo, Bankovníctvo a financie, Sporová agenda, ako aj Reštrukturalizácia a insolvencia.

Legal 500

AK Čechová & Partners získala najvyššie hodnotenie na Slovensku v oblastiach Obchodné právo, Právo obchodných spoločností a Fúzie a akvizície, a to ako jediná domáca právnická kancelária. Naša spoločnosť bola tiež odporúčaná v oblastiach Bankovníctvo, Financie a kapitálové trhy, Pracovné právo, Sporová agenda a Nehnuteľnosti a stavebníctvo. Ohľadom našich služieb zazneli tieto vyhlásenia:

  • “‘Veľmi dobrý’ tím AK Čechová & Partners je najobľúbenejšou voľbou pre transakcie v sektore rýchloobrátkového spotrebného tovaru (FMCG).”
  • “Čechová & Partners je vysoko hodnotená pre svoje poradenské služby týkajúce sa pracovného práva a má rýchlo rastúcu reputáciu v oblastiach oznamovania protispoločenskej činnosti a ochrany osobných údajov.”
  • “'Profesionálny tím’ AK Čechová & Partners má rozsiahle skúsenosti v oblasti arbitráže.”

Čo sa týka individuálnych úspechov, všetci naši šiesti partneri boli uvedení v danej publikácii. Katarína Čechová bola vyhlásená za vedúcu advokátku v rámci Obchodného práva, Práva obchodných spoločností a Fúzií a akvizícií, ako aj v oblasti Nehnuteľnosti a  stavebníctvo. Naši partneri boli ďalej odporúčaní v rôznych oblastiach právnickej praxe: Tomáš Maretta v oblasti Obchodného práva, Práva obchodných spoločností a Fúzií a akvizícií; Tomáš Rybár v rámci Pracovného práva, Nehnuteľností a stavebníctva, ako aj Obchodného práva, Práva obchodných spoločností a Fúzií a akvizícií; Katarína Čechová v oblasti Sporovej agendy; Michaela Jurková spolu so Simonou Halákovou v rámci Bankovníctva, Financií a kapitálových trhov; a Lenka Šubeníková v oblasti Nehnuteľnosti a stavebníctvo.

Chambers Europe

AK Čechová & Partners sa v rámci Slovenska umiestnila na 1. priečke  v oblasti Súťažného/protimonopolného práva a na vysokých priečkach sa umiestnila aj v ďalších kľúčových oblastiach právnickej praxe, ako je Pracovné právo, Reštrukturalizácia/Insolvencia, Právo obchodných spoločností/Fúzie a akvizície, Bankovníctvo a financie, Nehnuteľnosti a Sporová agenda. Traja z našich partnerov boli zaradení medzi vedúcich advokátov: Tomáš Maretta bol zaradený do top kategórie v oblasti Súťažného/protimonopolného práva, zatiaľ čo Katarína Čechová a Tomáš Rybár boli vysoko hodnotení v iných príslušných oblastiach praxe. Chambers Europe sa o našej AK vyjadrila takto:

  • “Vedúci tím na trhu v sektore súťažného práva … má pôsobivé výsledky v oblasti schvaľovania koncentrácií a dodržiavania predpisov, ako aj vertikálnych dohôd o distribúcii.”
  • “Významná prax na slovenskom trhu pracovného práva... Pozoruhodné skúsenosti týkajúce sa pracovno-právnych sporov súvisiacich s prepúšťaním, ak aj právna pomoc pri transakciách, reštrukturalizácii, dodržiavaní predpisov a ochrane osobných údajov.”
  • “Rešpektovaná právnická kancelária, známa predovšetkým vďaka jej lokálnej právnej pomoci poskytovanej medzinárodným spoločnostiam pri cezhraničných záležitostiach. Rozsiahle znalosti v rámci regulácie finančného sektora, reštrukturalizácie a úverov. Môže sa pochváliť širokou základňou klientov z verejného, ako aj súkromného sektora... ”

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach:

http://www.pravnickafirmaroka.sk/vysledky/vitazi-pravnicka-firma-roka-2017/
http://www.legal500.com/firms/13419-cechov-partners/14064-bratislava-slovakia
http://www.chambersandpartners.com/Europe/firm/2628/cechova-partners