Právnici

Beata Babačová


Beata Babačová

Beata Babačová

Koncipient

Telefón: +421 2 5441 4441
Fax: +421 2 5443 4598
Email: beata.babacova@cechova.sk
Vcard: www.cechova.sk/v/beb.vcf

Profil


Beáta je absolventkou University of Nottingham vo Veľkej Británii, kde v roku 2016 získala titul LL.M. Slovenské právnické vzdelanie získala na Paneurópskej vysokej škole, kde jej bol v roku 2014 udelený titul Magister. Počas svojho štúdia reprezentovala Slovensko na viacerých prestížnych súťažných podujatiach z medzinárodného práva a zúčastnila sa študijného pobytu na University of Manchester vo Veľkej Británii (2013). Od roku 2017 pôsobí ako advokátska koncipientka v Čechová & Partners.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk

Oblasti praxe

Obchodné právo
Zmluvné právo
Pracovné právo
Sporová agenda

Profesionálna kariéra

Profesijná činnosť a skúsenosti

Human Rights Law Centre of University of Nottingham (2014 – 2015)
British Red Cross (2015 – 2016)
Allen & Overy Bratislava (2016)
Čechová & Partners (2017 – súčasnosť)

Členstvo v advokátskych komorách

Advokátsky koncipient zapísaný v Slovenskej advokátskej komore
Európska spoločnosť pre medzinárodné právo

Vzdelanie

University of Nottingham, Nottingham, Veľká Británia (LL.M, 2016)
Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Slovensko (Mgr., 2014)