Press Release

Jana Černáková sa stala novou partnerkou kancelárie


Jana Černáková sa stala novou partnerkou kancelárie

BRATISLAVA 30. augusta 2017

Jana ČernákováČechová & Partners, popredná slovenská advokátska kancelária poskytujúca komplexné právne poradenstvo, s radosťou oznamuje, že Jana Černáková sa s účinnosťou od 1. júla 2017 stala jej novou partnerkou. Je to krok smerom k posilneniu jednej z kľúčových oblastí praxe advokátskej kancelárie - pracovného práva, a zároveň k rozšíreniu celkovej ponuky služieb spoločnosti. Jana vo firme pôsobí už od roku 2011 a získala bohaté skúsenosti v rámci svojich oblastí pôsobenia.

Jana v roku 2006 úspešne ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v roku 2016 získala titul PhD. na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Je členom Slovenskej advokátskej komory a plynule ovláda anglický a nemecký jazyk. V rámci svojej praxe sa zameriava najmä na oblasť pracovného práva, ochrany osobných údajov, sporovú agendu a takisto na oblasť kriminality bielych golierov a compliance. Okrem každodennej pracovnoprávnej agendy sa Jana špecializuje na problematiku pracovného času, zamestnávania cudzincov a kolektívneho vyjednávania. Zároveň často v rámci komplexných úloh týkajúcich sa reorganizácií, zlúčení a akvizícií, a iných prevodov podnikov zastrešuje s tým súvisiace pracovnoprávne otázky. Jana je tiež skúsenou sporovou právničkou a úspešne zastupovala klientov v konaniach najmä v oblastiach pracovného práva, dopravného práva, ako aj v oblasti farmaceutického práva. S narastajúcim významom ochrany osobných údajov sa Jana čoraz častejšie venuje aj tejto oblasti, predovšetkým problematike prenosu a spracúvaniu osobných údajov v rámci nadnárodných skupín spoločností.

Jana bude aj naďalej asistovať klientom v rozsahu svojej doterajšej špecializácie, t.j. v oblasti pracovného práva, ochrany súkromia a ochrany osobných údajov, a sporovej agendy.

„Je nám cťou privítať Janu medzi partnermi, a očakávame, že bude v plnej miere pokračovať vo využívaní svojich skúseností, zručností a pracovnej etiky tak, ako to doteraz preukázala v rámci svojho pôsobenia v našej kancelárii, s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky v prospech našich klientov“ hovorí Tomáš Rybár, Managing Partner kancelárie.

O Čechová & Partners

Advokátska kancelária Čechová & Partners, založená v roku 1990, patrí k popredným slovenským kanceláriám poskytujúcim komplexné právne poradenstvo. Spoločnosť zastupuje široké spektrum klientov z najrozličnejších odvetví služieb a priemyslu. Cieľom Čechová & Partners je byť nezávislou advokátskou kanceláriou, ktorá svojim klientom poskytuje nadštandardné služby právneho poradenstva vďaka spojeniu dôkladných znalostí slovenského právneho poriadku a podnikateľského prostredia, s bohatými skúsenosťami s fungovaním slovenského trhu. Kancelária sa pravidelne umiestňuje na najvyšších priečkach v rámci kľúčových hodnotených oblastí v popredných rebríčkoch, ako sú Chambers a Legal 500.

Kontaktné osoby:

Adriana Buchová
Marketingová asistentka
adriana.buchova@cechova.sk

Tomáš Rybár
Managing Partner
tomas.rybar@cechova.sk