Právnici

Lucia Jeremiašová


Lucia Jeremiašová

Lucia Jeremiašová

Koncipient

Telefón: +421 2 5441 4441
Fax: +421 2 5443 4598
Email: lucia.jeremiasova@cechova.sk
Vcard: www.cechova.sk/v/lje.vcf

Profil

Lucia je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, titul magister získala v roku 2016 a titul JUDr. v roku 2017. Počas štúdia absolvovala študijný program Erasmus+ na Mykolas Romeris University v Litve so zameraním na medzinárodné právo.

Po absolvovaní Právnickej fakulty Lucia pracovala v spoločnosti art-iN company s.r.o., kde ako interný právnik získala značné skúsenosti v oblasti finančného práva. V predchádzajúcom pôsobisku poskytovala napríklad poradenstvo v oblasti cezhraničnej distribúcie a propagácie podielových fondov, či zmluvnej dokumentácie súvisiacej s OTC derivátmi. V advokátskej kancelárii ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o. začala pracovať od roku 2018 ako advokátska koncipientka.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický jazyk

Oblasti praxe

Právo obchodných spoločností
Zmluvné právo
Finančné právo
Pracovné právo
Profesionálna kariéra
Profesijná činnosť a skúsenosti

Profesionálna kariéra

Profesijná činnosť a skúsenosti

art-iN company s.r.o. (2016 - 2018)
ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o. (2016 –    )

Členstvo v advokátskych komorách

Advokátska koncipientka zapísaná v Slovenskej advokátskej komore.

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (titul Mgr., 2016)
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (titul JUDr., 2017)