Právnici

František Lipka


František Lipka

František Lipka

Koncipient

Telefón: +421 2 5441 4441
Fax: +421 2 5443 4598
Email: frantisek.lipka@cechova.sk
Vcard: www.cechova.sk/v/fli.vcf

Profil

František je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave. Počas štúdia absolvoval zahraničný študijný pobyt na Tilburg University v Holandsku. Po ukončení štúdia pracoval ako advokátsky koncipient vo viacerých všestranne zameraných advokátskych kanceláriách, kde získal skúsenosti najmä v práve obchodných spoločností, práve nehnuteľností a sporovom práve v rôznych oblastiach. František má taktiež prax v oblasti verejného obstarávania, ktorú nadobudol, keď pôsobil na Úrade pre verejné obstarávanie. V advokátskej kancelárii ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o. začal pracovať od roku 2018 ako koncipient.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický jazyk

Oblasti praxe

Právo obchodných spoločností
Nehnuteľnosti
Pracovné právo
Sporová agenda

Profesionálna kariéra

Profesijná činnosť a skúsenosti

Úrad pre verejné obstarávanie (2014 - 2015)
Čarnogurský ULC, s.r.o. (2015 – 2017)
NITCHNEIDER & PARTNERS (2017 – 2018)
ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o. (2018 –    )

Členstvo v advokátskych komorách

Advokátsky koncipient zapísaný v Slovenskej advokátskej komore.

Vzdelanie

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave