Press Release

Legal 500 zaradil Čechová & Partners medzi top kancelárie


Legal 500 2018 nedávno zverejnil výsledky svojho prieskumu a s radosťou môžeme oznámiť, že Čechová & Partners nepretržite dosahuje top umiestnenie v kategórii „Band 1“ v rámci obchodného práva, práva obchodných spoločností a fúzií a akvizícií. V tejto oblasti sme jedinou nezávislou slovenskou advokátskou kanceláriou zaradenou do „Band 1“. Naša kancelária bola tiež odporúčaná v rámci Band 2 v ďalších hodnotených oblastiach praxe: bankovníctvo, financie a kapitálové trhy, nehnuteľnosti a stavebníctvo, pracovné právo, ako aj riešenie sporov.

Obzvlášť hrdí sme na našich partnerov, keďže všetci bez výnimky boli publikáciou osobne zmienení a Čechová & Partners tak dosiahla medzi nezávislými kanceláriami najväčší počet individuálnych odporúčaní. Dvaja partneri boli zaradení do elitného zoznamu “popredných právnikov” – JUDr. Katarína Čechová v rámci obchodného práva, práva obchodných spoločností a fúzií a akvizícií, ako aj v kategórii nehnuteľností a stavebníctva a Mgr. Tomáš Rybár v oblasti pracovného práva. Publikácia obsahuje aj ďalšie odporúčania našich partnerov: Mgr. Tomáš Maretta v rámci obchodného práva, práva obchodných spoločností a fúzií a akvizícií, Mgr. Tomáš Rybár v oblasti nehnuteľností a stavebníctva a obchodného práva, práva obchodných spoločností a fúzií a akvizícií, JUDr. Katarína Čechová v kategórii riešenia sporov, Mgr. Ing. Michaela Jurková spolu s JUDr. Simonou Halákovou v oblasti bankovníctva, financií a kapitálových trhov, a Mgr. Lenka Šubeníková v rámci nehnuteľností a stavebníctva, obchodného práva, práva obchodných spoločností a fúzií a akvizícií a pracovného práva, a Mgr. Jana Černáková PhD. v oblasti pracovného práva.

Okrem toho bola v roku 2018 JUDr. Katarína Čechová uvedená do Siene slávy Legal 500, toto ocenenie je uznaním jej dlhoročných excelentných výsledkov v oblasti Práva obchodných spoločností, obchodného práva a M&A na Slovensku.