?ECHOVÁ & PARTNERS Advokátska kancelária

Blog Kataríny Čechovej


Prečo právnici nevnímajú jedinečnosť poslania ich profesie robiť svet poctivým a spravodlivým?

S nástupom civilizácie vznikli a rozvíjali sa právnické profesie. Snáď nikto nepochybuje o tom, že sa tak stalo pre dovolanie sa spravodlivosti a dosiahnutie vlády práva – jeho dodržiavania v každodennom živote. Ktoré iné profesie než tie právnické majú vis major právo a povinnosť konať a postupovať vždy v záujme docielenia spravodlivosti? Kto iný by mal byť obrazom dodržiavania morálnych hodnôt a etiky než právnik?  

Veľmi ma mrzí, že si mnohí absolventi práva toto poslanie a zodpovednosť dostatočne neuvedomujú a svoj jedinečný intelektuálny potenciál neraz podradia vláde peňazí a pomyselnej moci...zabúdajúc, prečo sa v čase, keď si túto profesiu vyberali (teda v čase, kedy sa predpokladá, že v hlave mladého človeka prevažujú ešte ideály spraviť svet lepším), pre ňu aj rozhodli.

Nie je ľahké byť v dravom prostredí súčasného životného štýlu poctivým, spravodlivým a zároveň úspešným. Som však presvedčená, že to ide. Vo všetkých spoločenských sférach každodenného života. A išlo by to ešte lepšie a jednoduchšie aj v tej našej. Najmä ak by si nejeden z adeptov práva bol vedomý svojho poslania aj po vstupe do praxe pri všetkom, čo v jej rámci a mimo nej robí a koná. Či?

Zasvätila som advokácii celý svoj život. A po celý ten čas som sa usilovala neuhnúť z cesty, ktorú som si stanovila pri výbere povolania. Robiť svet lepším nie je pre mňa mladíckou naivitou, ale presvedčením, ktoré so sebou prináša aj istú dávku vnútornej pokory a nezištnosti. Pomáhať a pridať svoj um a úsudok aj v prospech ľudí v núdzi by malo byť tiež súčasťou nášho stavu. K tomu vediem aj svojich mladších kolegov v kancelárii a som rada, že poskytovanie pro bono služieb pri výkone advokátskeho povolania, ako  i dobročinnú zaangažovanosť, vnímajú ako samozrejmosť. Keď vidím, s akým nasadením sa tejto práci venujú, som optimistom aj napriek tomu, že si dnes ťažkám na menej pozitívny jav tlačiaci sa do nášho stavovského života.

Katarína Čechová
Partner
ČECHOVÁ & PARTNERS
Copyright (c) 2006 ?ECHOVÁ & PARTNERS Všetky práva vyhradené.
Zdroj: www.cechova.sk,