Právnici

Katarína Galajdová


Titulná stránka Právnici Koncipienti Katarína Galajdová
Katarína Galajdová

Katarína Galajdová

Koncipient

Telefón: +421 2 5441 4441
Fax: +421 2 5443 4598
Email: katarina.galajdova@cechova.sk
Vcard: www.cechova.sk/v/kga.vcf

Profil

Katarína je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde v roku 2017 získala titul magister. Počas štúdia absolvovala zahraničný študijný pobyt na Bergen University v Nórsku. Po absolvovaní právnickej fakulty absolvovala zahraničnú stáž v advokátskej kancelárii DBS Law Ltd v anglickom Birminghame. V advokátskej kancelárii Čechová & Partners začala v roku 2018 pracovať ako advokátska koncipientka.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický jazyk

Oblasti praxe

Súťažné právo a kontrola koncentrácií
Pracovné právo
Právo obchodných spoločností
Obchodné právo

Profesionálna kariéra

Profesijná činnosť a skúsenosti

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (2016)
DBS Law Ltd, Birmingham ( 2017 – 2018)
ČECHOVÁ & PARTNERS s. r. o. (2018 –  )

Členstvo v advokátskych komorách

Advokátska koncipientka zapísaná v Slovenskej advokátskej komore.

Vzdelanie

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (titul Mgr., 2017)
Bergen University, Nórsko