Naše skúsenosti

Naše skúsenosti


Titulná stránka Naše skúsenosti

Počas dlhých rokov poskytovania právneho poradenstva a svojich odborných znalostí klientom na slovenskom trhu sa advokátska kancelária Čechová & Partners zaoberala rôznymi typmi záležitostí počínajúc od právneho poradenstva a pomoci v oblasti obchodného, správneho, občianskeho, pracovného práva, cez právne otázky súvisiace s ochranou životného prostredia a právom obchodných spoločností, až po vysoko sofistikované a zložité reorganizácie, fúzie a akvizície, financovanie projektov a podnikov a iné transakcie.

(i) Privatizácie, fúzie a akvizície, reštrukturalizácie a zahraničné investície

Príklady právnych záležitostí a transakcií, pri ktorých kancelária Čechová & Partners pôsobila ako miestny právny zástupca na území Slovenska:

 1. poradenstvo pre Intesa BCI, významnú taliansku skupinu, pri úspešnej akvizícii väčšinového balíka akcií pri privatizácii VÚB, a.s., najväčšej komerčnej banky na Slovensku, ktorá bola v minulosti vlastnená štátom;
 2. právna pomoc pre významnú európsku banku pri predkladaní ponúk na akvizíciu majoritného balíka akcií pri privatizácii najväčšej štátnej sporiteľne na Slovensku;
 3. poradenstvo pre zahraničného investora ako jedného z uchádzačov, ktorý sa dostali do užšieho výberu pri akvizícii väčšinového balíka akcií v privatizácii monopolnej slovenskej telekomunikačnej spoločnosti;
 4. právne služby pre významnú rakúsku energetickú spoločnosť v súvislosti s akvizíciou slovenského monopolného výrobcu elektrickej energie;
 5. poradenstvo pre člena medzinárodnej siete denníkov v súvislosti s akvizíciou reklamnej a inzertnej agentúry na Slovensku;
 6. právna pomoc pre slovenskú pobočku nadnárodnej stavebnej spoločnosti pri akvizícii miestnych spoločností pôsobiacich v oblasti stavebných technológií a jej protimonopolnom schvaľovaní;
 7. poradenstvo pre zahraničných investorov v súvislosti s ich ponukami pri privatizácii veľkých podnikov, vrátane poradenstva pre poprednú medzinárodnú korporáciu pôsobiacu na poli priemyselnej elektroniky, výrobcu mechanizmov a významného medzinárodného výrobcu vápna;
 8. právna pomoc pre japonského investora v súvislosti s jeho prípadnými investíciami do výstavby a prevádzky závodu pre výrobu automobilových skiel v Slovenskej republike, vrátane poradenstva o investičných stimuloch, štátnej pomoci a podpore poskytovanej Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky;
 9. poradenstvo pre japonského investora v súvislosti s jeho investíciou „na hnedej lúke“ a založením pobočky v Slovenskej republike;
 10. poradenstvo pre nadnárodné spoločnosti v súvislosti a viacerými navrhovanými akvizíciami domácich spoločností z rôznych sektorov priemyslu;
 11. právna pomoc pre zahraničného investora v súvislosti s nadobudnutím akcií významného investičného fondu a súvisiacimi dohodami;
 12. právna pomoc pri reštrukturalizácii významného domáceho výrobcu izolačných
  a baliacich materiálov;
 13. poradenstvo pre americkú naftársku spoločnosť v spojitosti so zrušením miestneho spoločného podniku s ďalšou veľkou nadnárodnou spoločnosťou;
 14. poradenstvo pre slovenskú pobočku maďarského konzorcia bánk v súvislosti s nadobudnutím akcií českej banky;
 15. právne služby pre poprednú nadnárodnú telekomunikačnú spoločnosť v súvislosti s jej ponukou na kúpu akcií slovenskej pobočky americkej káblovej spoločnosti;
 16. fúzie miestnych pobočiek nadnárodných spoločností nadväzujúce na medzinárodnú akvizičnú transakciu zrealizovanú holdingovými spoločnosťami;
 17. reštrukturalizácia spoločností prostredníctvom prevodu časti podnikov na iné spoločnosti;
 18. realizácia spoločných podnikov (prevodom alebo vkladom majetku, prípadne podniku) dvoch celosvetovo vedúcich korporácií pôsobiacich v oblasti palív a mazív.

Pri spoločných podnikoch a akvizičných projektoch sa naše poradenstvo týkalo kapitálového trhu, cenných papierov a otázok ochrany hospodárskej súťaže, pričom v prípade niektorých projektov išlo aj o realizáciu náležitého hĺbkového právneho auditu (due dilligence).

Poznámka:
V prípade niektorých z vyššie uvedených transakcií advokátska kancelária Čechová & Partners a jej členovia spolupracovali s významnými medzinárodnými právnickými firmami alebo boli členmi tímov zložených z odborníkov z viacerých oblastí (napr. finančných, daňových a účtovných poradcov).

(ii) Hospodárska súťaž

Našim klientom sme poskytli právnu pomoc a zastupovali sme ich vo veciach protimonopolného schvaľovania fúzií a akvizícií na domácom trhu, ako aj pri celosvetových transakciách nadnárodných spoločností pôsobiacich v rôznych oblastiach. Súčasne sme poskytli rozmanité poradenstvo v spojitosti s dohodami obmedzujúcimi hospodársku súťaž. Kancelária Čechová & Partners zastupuje svojich klientov pred Protimonopolným úradom Slovenskej republiky a predkladá oznámenia o koncentráciách s cieľom získať súhlas s Protimonopolného úradu s konkrétnou koncentráciou.

Kancelária Čechová & Partners sa podieľala na nasledujúcich transakciách:

 1. protimonopolnom schválení akvizície väčšinového podielu vo VÚB, a.s., druhej najväčšej komerčnej banke na Slovensku, v procese jej privatizácie najväčšou talianskou skupinou Intessa BCI,
 2. protimonopolnom schválení akvizície akcií SCP, a.s., veľkého slovenského výrobcu papiera, zo strany spoločnosti Neusiedler AG, rakúskeho výrobcu papiera;
 3. protimonopolnom schválení viacerých fúzií a akvizícií medzi nadnárodnými spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti výroby a distribúcie chemických produktov (vrátane špeciálnych chemikálií), farmaceutík a produktov poľnohospodárskej chémie. Tieto, okrem iného, zahŕňali aj:
  •  akvizíciu medzinárodnej spoločnosti Holland Chemical International N.V., pôsobiacej v oblasti distribúcie chemikálií, spoločnosťou Stinnes AG,
  • akvizíciu britskej chemickej spoločnosti Albright & Wilson plc spoločnosťou Rhodia S.A, medzinárodným špecializovaným chemickým podnikom,
  • akvizíciu spoločnosti Kureha Chemical Industry Company, Limited, Japonsko, celosvetového výrobcu modifikátorov húževnatosti zo strany Rohm and Haas, nadnárodnej špecializovanej chemickej spoločnosti so sídlom v USA,
  • zlúčenie spoločností Hoechst AG a Rhône-Poulenc S.A. do nadnárodnej spoločnosti Aventis SA s celosvetovým pôsobením v sektore poľnohospodárskej chémie, humánnych a veterinárnych farmaceutických prípravkov a zdravotníckej starostlivosti,
  • akvizíciu sektoru poľnohospodárskej chémie spoločnosti Aventis SA zo strany Bayer AG, nadnárodnej spoločnosti pôsobiacej v oblasti zdravotnej starostlivosti, poľnohospodárskej chémie, zdravia zvierat, výroby polymérov a chemických produktov,
  • akvizíciu spoločnosti Aventis Behring, výrobcu krvnej plazmy, spoločnosťou CSL Limited, ktorá Aventis Behring získala od spoločnosti Aventis SA,
 4. protimonopolnom schválení viacerých akvizícií spoločností alebo podnikov pôsobiacich predovšetkým v strojárskom priemysle zo strany amerických alebo nadnárodných investičných spoločností. Išlo najmä o nasledujúce akvizície:
  • akvizíciu akciovej spoločnosti CERAM ČAB, popredného slovenského výrobcu keramických izolátorov delawarským investičným fondom Riverside XI Holding Company (PPC), L.P.;
  • akvizíciu niektorých dcérskych spoločností a organizačných útvarov akciovej spoločnosti Siemens Aktiengesellschaft pôsobiacich v rôznych oblastiach strojárskeho priemyslu (žeriavy a ich komponenty, logistické riešenia v prístavoch, stroje a zariadenia pre plastickú techniku, plynové pružiny a špecializované hydraulické tlmiče, priemyselné izolátory) prostredníctvom investičných fondov, ktoré sú členmi skupiny Kohlberg Kravis Roberts & Co. Group, Spojené štáty;
  • akvizíciu činnosti vydávania telefónnych zoznamov (Zlaté stránky) spoločnosti Mediatel s.r.o. spoločnosťou Veronis Suhler Stevenson;
  • akvizíciu skupiny spoločností Brenntag / Interfer pôsobiacej v oblasti distribúcie chemikálií a ocele od spoločnosti Stinnes AG zo strany Bain Capital Investors;
 5. protimonopolnom schválení akvizície činnosti celosvetovej výroby kovových polymérových suchých ložísk od medzinárodnej spoločnosti Dana Corporation so sídlom v USA korporáciou Goodrich Corporation, nadnárodnou spoločnosťou podnikajúcou v oblasti leteckých a technických priemyselných produktov;
 6. protimonopolnom schválení akvizície popredného domáceho výrobcu meracích a regulačných zariadení a systémov – PREMEX-IN, a.s. spoločnosťou INVESYS plc., nadnárodným výrobcom meracích, regulačných a automatizačných systémov;
 7. protimonopolnom schválení akvizície segmentov zábavy (TV a film) od USA Networks Inc. spoločnosťou Vivendi Universal, S.A., nadnárodnou korporáciou aktívnou v oblasti médií, telekomunikácií a environmentálnych služieb;
 8. protimonopolnom schválení akvizície spoločnosti Banské stavby, a.s., slovenského staviteľa infraštruktúry, českou dcérskou spoločnosťou nadnárodnej stavebnej spoločnosti SKANSKA;
 9. protimonopolnom schválení akvizície spoločnosti Lagris Slovakia, s.r.o., miestneho distribútora korenín a sušených potravín, zo strany medzinárodného výrobcu potravín – spoločnosti PODRAVKA;
 10. protimonopolnom schválení akvizície spoločnosti Hepworth Plc., výrobcu ohrievacích zariadení so sídlom vo Veľkej Británii, spoločnosťou Vaillant GmbH, významným nemeckým výrobcom ohrievacích zariadení a ohrievačov vody;
 11. protimonopolnom schválení akvizície skupiny NFO Group, poprednej americkej spoločnosti zaoberajúcej sa prieskumami trhu, medzinárodnou agentúrou Taylor Nelson Sofres so sídlom vo Veľkej Británii pôsobiacou v oblasti prieskumov trhu;
 12. nadobudnutí kontroly nad CAC Leasing, slovenskou spoločnosťou s vedúcim postavením na poli leasingu, zo strany HVB Group;
 13. protimonopolnom schválení akvizície Gaba Holding AG, švajčiarskeho výrobcu produktov pre ústnu hygienu, spoločnosťou Colgate Palmolive Company.

(iii) Aktivity v oblasti práva obchodných spoločností a obchodného práva

Naša kancelária a jej členovia sa podieľajú na riešení množstva štandardných a neštandardných podnikových záležitostí a procesov. Miestnym pobočkám nadnárodných spoločností poskytujú právne služby v záležitostiach z oblasti slovenského práva a nadnárodným spoločnostiam v otázkach založenia, prevádzky a akvizície miestnych pobočiek. Takáto právna pomoc často prerastie do trvalej spolupráce. Našimi klientmi sú, okrem iných, aj:

 1. významný svetový výrobca tabakových výrobkov;
 2. popredný nadnárodný potravinársky podnik;
 3. vedúci európsky výrobca vápna a cementu;
 4. významný medzinárodný výrobca kancelárskych a telekomunikačných zariadení;
 5. vedúci výrobca kopírovacích technológií a vybavenia;
 6. významný nadnárodný výrobca a distribútor rádiotelekomunikačných zariadení;
 7. veľký výrobca a celosvetový distribútor výrobkov do domácnosti;
 8. popredný nadnárodný výrobca potravín, chemických a kozmetických produktov;
 9. veľký medzinárodný farmaceutický koncern;
 10. veľký výrobca tehál z Beneluxu;
 11. významný výrobca ropných produktov z USA;
 12. popredný švédsky výrobca papiera;
 13. významný taliansky výrobca káblov.

(iv) Špecializované finančné transakcie


 1. poradenstvo pre koordinačný výbor skupiny 40 medzinárodných a tuzemských bánk v spojitosti s finančnou reštrukturalizáciou a reorganizáciou najväčšieho výrobcu ocele na Slovensku;
 2. poradenstvo pre viaceré zahraničné banky a burzy cenných papierov v súvislosti s vybranými právnymi aspektmi devízových transakcií, swapov a derivátových transakcií so slovenskými partnermi;
 3. reštrukturalizácia finančných plánov v spojitosti s navrhovanými akvizičnými transakciami;
 4. dohody o medzipodnikovom financovaní v spojitosti s akvizíciami;
 5. poradenstvo pre významného medzinárodného výrobcu technických a medicínskych plynov ohľadom financovania spoločností v rámci jeho skupiny vrátane poradenstva vo vzťahu k nadriadeným úverovým zmluvám a zabezpečovacím nástrojom podľa slovenského práva.

(v) Viaceré úverové transakcie


 1. poradenstvo pre zahraničné banky a finančné inštitúcie v súvislosti so syndikovanými úvermi pre slovenské korporácie (súkromné spoločnosti, spoločnosti s majetkovou účasťou štátu alebo miestne banky). Išlo o úvery s rozličnou štruktúrou vrátane najväčších syndikovaných úverov, ktoré boli do dnešného dňa poskytnuté subjektom na Slovensku;
 2. poradenstvo pre aranžérov medzinárodných úverov a zahraničných investorov v spojitosti s pohľadávkami a predvývoznými operáciami;
 3. poradenstvo pre zahraničné banky a investorov ohľadom transakcií týkajúcich sa účasti na úveroch a ďalších transakciách financovania formou úverov;
 4. poradenstvo pre nadnárodného veriteľa v súvislosti s prvým podriadeným úverom poskytnutým slovenskej banke;
 5. poradenstvo pre banky so sídlom na území Slovenska v spojitosti úverovými transakciami a zabezpečovacími operáciami na domácom trhu úverov;
 6. poradenstvo pre ručiteľa v súvislosti so zárukou poskytnutou nadnárodnou finančnou inštitúciou na povinnosti vyplývajúce z medzinárodnej úverovej transakcie;
 7. poskytovanie poradenstva pre súkromné investičné fondy v súvislosti s účelovým odkúpením akcií.

(vi) Viaceré kapitálové transakcie na medzinárodných a slovenských kapitálových trhoch


 1. právne služby vedúcemu manažérovi v spojitosti úspešnou prvou emisiou komunálnych eurodlhopisov denominovaných v jenoch;
 2. poradenstvo pre vedúceho manažéra v súvislosti s najväčšou emisiou fiduciárnych eurodlhopisov vydaných slovenským subjektom s nezávislou zárukou;
 3. poradenstvo pre vedúceho manažéra v spojitosti s úspešnými emisiami fiduciárnych podriadených eurodlhopisov dvoma najväčšími slovenskými bankami (išlo o prvé transakcie tohto charakteru);
 4. poradenstvo pre poprednú slovenskú maklérsku firmu vystupujúci v roli vedúceho manažéra pri príprave dokumentácie pre emisie dlhopisov zo strany slovenských korporácií;
 5. príprava viacerých navrhovaných emisií dlhopisov.

(vii) Poradenstvo v oblasti poisťovníctva


 1. poradenstvo v oblasti zakladania, licenčného konania, zápisu, začiatku podnikateľskej činnosti, ako aj spracovania celej agendy poisťovacích zmlúv a súvisiacej dokumentácie pre jednu z popredných poisťovní, ktorá na slovenský trh poistenia vstúpila v roku 1996 a je dcérskou spoločnosťou jednej z najväčších finančných skupín na svete;
 2. zastupovanie a poskytovanie právnych služieb pre českú spoločnosť kontrolujúcu viac ako 95% akcií vo svojich dcérskych spoločnostiach – poisťovniach pokrývajúcich oblasť úrazového, životného a majetkového poistenia a poistenia zodpovednosti zamestnávateľa, pri zakladaní dcérskej spoločnosti v Slovenskej republike vyvíjajúcej činnosť v oblasti všetkých typov životného poistenia vrátane úrazového poistenia a pripoistenia pre prípad ochorenia na kritickú chorobu;
 3. poradenstvo pre poisťovňu pôsobiacu v oblasti životného poistenia v Slovenskej republike v súvislosti s harmonizáciou dokumentov spoločnosti, jej stanov, interných predpisov, zmluvnej dokumentácie a činností s príslušnými právnymi predpismi;
 4. právne služby pre slovenskú pobočku českej poisťovne pri akvizícii portfólia životného poistenia vrátane súvisiacich organizačných útvarov a aktív od slovenskej pobočky známej medzinárodnej poisťovne.

(viii) Financovanie projektov


 1. právne služby pre zahraničného sponzora v súvislosti s jednou z najväčších transakcií financovania projektov v oblasti sektoru jadrovej energetiky na Slovensku vrátane štruktúrovania transakcie, prípravy úverovej dokumentácie, prípravy ako aj kompletného zrevidovania zmlúv o formách distribúcie energií, analýzy a zhrnutia príslušných zákonov v sektoroch energií, životného prostredia, stavebníctva a jadrovej bezpečnosti, ako aj v sektore poisťovníctva;
 2. poradenstvo pre významnú medzinárodnú investičnú spoločnosť v súvislosti s úverom pre účely telekomunikačného projektu v Slovenskej republike;
 3. poradenstvo vedúcim manažérom v súvislosti s výstavbou a vývojom vodných elektrární na Slovensku vrátane právneho stanoviska k emisii fiduciárnych dlhopisov nepodmienene a neodvolateľne zabezpečenej Slovenskou republikou;
 4. právne služby vo vzťahu k ďalším veľkým transakciám financovania projektov v energetickom a plynárenskom priemysle. Išlo napr. o poradenstvo pre syndikát bánk financujúcich výstavbu rozvodného potrubia pre distribúciu plynu pre vypožičiavateľa, spoločného podniku slovenského monopolného výrobcu plynu, štátnej energetickej spoločnosti a jedného z distribútorov elektrickej energie, sumou vo výške 170 000 000 DEM;
 5. právne služby pre Európsky investičný fond (EIF) v súvislosti so zmluvou o poskytnutí záruky podpísanou medzi významnou slovenskou plynárenskou spoločnosťou a EIF, v zmysle ktorej EIF poskytol Európskej investičnej banke záruku na úver vo výške 30 miliónov EUR.

(ix) Projekty v oblasti nehnuteľností


 1. poradenstvo pre významné rakúske a slovenské banky pri financovaní získania a výstavby nehnuteľností s cieľom rozšíriť výrobné zariadenia popredného slovenského výrobcu dreva;
 2. právne služby pre poprednú izraelskú stavebnú spoločnosť v súvislosti s jej účasťou v jednom z najväčších projektov výstavby obchodných, kancelárskych a bytových priestorov v Bratislave;
 3. právna pomoc pre významnú rakúsku banku v súvislosti s financovaním rekonštrukcie a prestavby historického hotela v Bratislave;
 4. poradenstvo pre jednu z najväčších európskych stavebných spoločností v súvislosti s kúpou pozemkov a vývojom a výstavbou viacerých multifunkčných budov a nákupných centier. Toto poradenstvo tiež zahŕňalo všetky záležitosti týkajúce sa prenájmu príslušných priestorov prevádzkovateľom, prípadne nájomcom;
 5. poradenstvo poprednej švédskej stavebnej spoločnosti v spojitosti s jej rozmanitými obchodnými aktivitami na Slovensku vrátane poskytovania poradenstva pre jej tuzemskú dcérsku spoločnosť pri kúpe nehnuteľností zameranej na rozširovanie výrobných zariadení na Slovensku;
 6. právne služby pre kľúčovú francúzsku energetickú spoločnosť v súvislosti s jej účasťou na výstavbe, vývoji a prevádzke najväčšej jadrovej elektrárne na Slovensku;
 7. poradenstvo pre vedúcich manažérov v súvislosti s financovaním výstavby a vývoja vodných elektrární na Slovensku;
 8. poradenstvo pre nórsku potravinársku spoločnosť v súvislosti s financovaním kúpy nehnuteľností (supermarketov) prostredníctvom jeho dcérskej spoločnosti;
 9. právne služby pre celosvetového výrobcu cementu z Nemecka v spojitosti s akvizíciou nehnuteľností v Slovenskej republike realizovanou prostredníctvom jeho dcérskych spoločností a súvisiacou s baníckym priemyslom a výrobou stavebných materiálov;
 10. poradenstvo pre popredného prevádzkovateľa letiskových zariadení pri príprave nového projektu budovania významnej celosvetovej kuriérskej služby;
 11. právna pomoc pre významnú investičnú spoločnosť zo Slovenska v súvislosti s vytvorením spoločného podniku s medzinárodnou investičnou bankou - výstavbou obchodných, kancelárskych a bytových priestorov v Bratislave;
 12. poradenstvo pre medzinárodnú banku v súvislosti s financovaním výstavby veľkého nákupného centra v Bratislave;
 13. poradenstvo pre slovenskú pobočku nadnárodnej stavebnej spoločnosti zaoberajúcu sa výstavbou bytových zariadení v súvislosti s kúpou pozemkov.

(x) Poradenstvo v otázkach regulácie a v správnych záležitostiach

Kancelária Čechová & Partners svojim klientom pravidelne poskytuje poradenstvo v oblasti rôznych sektorov obchodu a priemyslu, ktoré sú predmetom regulácie osobitnými zákonmi. Na jednotlivých členov kancelárie Čechová & Partners sa často obracajú klienti zo sektoru zdravotníctva, predovšetkým farmaceutické spoločnosti, združenia podnikateľov alebo poisťovní. Naši advokáti sa tiež zapojili do pripomienkovania viacerých reformných zákonov v oblasti zdravotníctva.

Vďaka našej účasti na príprave noviel predpisov o ochrane údajov sme získali bohaté skúsenosti a dobrú reputáciu v oblasti ochrany údajov. Za zmienku stojí aj poradenstvo, ktoré sme poskytli medzinárodnému konzorciu pôsobiacemu v oblasti prevádzky registrov bankových a nebankových klientov pri budovaní a prevádzke registra bankových informácií a záruk za účasti všetkých významných slovenských bánk.

V dôsledku vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie sa služby v oblasti ochrany zákazníka ďalej rozvíjajú. Naše pôsobenie v tejto oblasti sa týka najmä sťahovania výrobkov z trhu. V potravinárskom sektore naši právnici poskytli širokú škálu služieb klientom zo sektoru výroby nealkoholických nápojov, mliečnych produktov, cukroviniek, výroby potravinárskych prísad, aróm a tabakových výrobkov.

Vzhľadom na to, že väčšina regulačných pravidiel sa v súčasnosti zakladá na legislatíve EÚ, naša kancelária sa zameriava na svoj potenciál v oblasti práva EÚ a možnosti skonzultovať rôzne záležitosti s orgánmi v Bruseli.

Prax kancelárie Čechová & Partners v oblasti regulácie je tiež obzvlášť silná v sektore energetiky, elektronických komunikácií a leteckom sektore. Podrobné informácie o našom pôsobení v tejto oblasti uvádzame nižšie:

(a) Sektor energií

Naša kancelária dlhodobo poskytuje právne služby v sektore energetiky. Poprední investori do tohto sektoru využili naše právne poradenstvo v súvislosti so svojimi podielmi v slovenských spoločnostiach pôsobiacich v oblasti energií, predovšetkým výroby a distribúcie elektriny a plynu, a s ich akvizíciou.

Odborné skúsenosti našej kancelárie v tejto oblasti zahŕňajú:

 • právnu pomoc pre významnú rakúsku energetickú spoločnosť v súvislosti s akvizíciou slovenského monopolného výrobcu elektrickej energie. Naše služby v tomto prípade zahŕňali aj vypracovanie hĺbkového auditu (due dilligence) a poskytnutie právnej analýzy ohľadom špecifikácií právnej regulácie energetického sektora na Slovensku;
 • analýzu regulácie slovenského energetického sektoru a jej súladu s príslušnými nariadeniami a smernicami ES vrátane možností konať v prípade nesprávnej transpozície ustanovení právnych noriem ES na národnej úrovni a úrovni EÚ;
 • poradenstvo pre zahraničného sponzora v súvislosti s jednou z najväčších transakcií financovania projektov v oblasti sektoru jadrovej energetiky na Slovensku vrátane štruktúrovania transakcie, prípravy úverovej dokumentácie, prípravy, ako aj kompletného zrevidovania zmlúv o distribúcii energií, analýzy a zhrnutia príslušných zákonov v sektoroch energií, životného prostredia, stavebníctva a jadrovej bezpečnosti, ako aj v sektore poisťovníctva;
 • právne služby v spojitosti s viacerými ďalšími významnými transakciami financovania projektov v energetickom a plynárenskom sektore, napr. poradenstvo pre syndikát bánk financujúcich výstavbu rozvodného plynového potrubia pre vypožičiavateľa, spoločného podniku slovenského monopolného výrobcu plynu, štátnej energetickej spoločnosti a jedného z distribútorov elektrickej energie;
 • poradenstvo pre kľúčovú francúzsku energetickú spoločnosť v súvislosti s jej účasťou na výstavbe, vývoji a prevádzke najväčšej jadrovej elektrárne na Slovensku;
 • pravidelné právne služby významnému slovenskému distribútorovi elektrickej energie kontrolovanému veľkou európskou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti distribúcie elektrickej energie;
 • poradenstvo vedúcim manažérom v súvislosti s financovaním výstavby a vývoja vodných elektrární na Slovensku.

(b) Telekomunikačný sektor

Poskytovaním právnej pomoci vedúcim hráčom na trhu sa právnici z kancelárie Čechová & Partners aktívne zúčastňujú na činnosti telekomunikačného sektoru a súvisiacich legislatívnych procesoch. Za zmienku určite stoja nasledovné významné transakcie:

 • zastupovanie miestnej dcérskej spoločnosti významného rakúskeho telekomunikačného operátora v konaní pred Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky vo veci získania licencií na elektronické komunikačné siete a služby elektronickej komunikácie a stanovenia zhody s technickými normami a špecifikáciami podľa slovenského Zákona o telekomunikáciách;
 • poradenstvo domácemu poskytovateľovi služieb elektronickej komunikácie v procese inštalácie MPLS technológie a prepojenia sietí s ostatnými poskytovateľmi v súlade so zákonmi upravujúcimi oblasť elektronických komunikácií na Slovensku;
 • poradenstvo pri príprave zmlúv o dlhodobom prenájme nenasvietených optických vlákien, tzv. dark fibre, a inštalácii prenosových zariadení domáceho poskytovateľa elektronických komunikačných služieb;
 • zastupovanie slovenskej súkromnej televízie v rokovaniach s Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky, licenčných konaniach pred a zmluvných dohodách s TÚ SR v súvislosti s poskytnutím frekvencií na televízne vysielanie;
 • právne služby švédskemu dodávateľovi GSM zariadení pri rokovaniach a zmluvných dohodách o dodávke hlasového systému a súvisiacich služieb pre ATM sieť popredného slovenského telekomunikačného operátora;
 • poradenstvo pre popredného mobilného operátora zo Slovenskej republiky a jeho zastupovanie v sporoch s konkurentmi v súvislosti s reklamou produktov a porovnávacou reklamou;
 • právne služby pre viacerých poskytovateľov telekomunikačných služieb a zariadenia v súvislosti s dodržiavaním nového rámca pre elektronické komunikácie a v spojitosti s oznámeniami Telekomunikačnému úradu Slovenskej republiky;
 • právna pomoc klientom v súvislosti s registráciou internetových domén a ochranou pred porušovaním práv duševného vlastníctva prostredníctvom registrácie webových stránok.

(c) Letecký priemysel


 • dlhodobá právna pomoc pre EUROCONTROL v súvislosti s podrobným právnym zhodnotením a analýzou slovenského právneho, správneho, a inštitucionálneho pozadia vo vzťahu k realizácii Dohody CEATS;
 • poradenstvo pre významného prevádzkovateľa letiskových zariadení pri príprave nového projektu budovania významnej celosvetovej kuriérskej služby;
 • poskytovanie právnych služieb pre konzorcium, ktoré sa vo výberovom konaní na privatizáciu letísk v Bratislave a Košiciach dostalo do užšieho výberu, pri príprave ponuky pre dané výberové konanie;
 • poradenstvo pre popredného medzinárodného vlastníka lietadiel v súvislosti so zmluvami o dlhodobom prenájme s rôznymi leteckými spoločnosťami so Slovenska, vrátane príslušnej registrácie na Úrade pre civilné letectvo Slovenskej republiky.

xi) Duševné vlastníctvo a médiá

Kancelária Čechová & Partners poskytuje tiež právne služby v oblasti práva duševného vlastníctva. Poskytuje aj právne poradenstvo v oblasti ochranných známok, ich tuzemskej a medzinárodnej registrácie, podávania žalôb voči registrácii ochranných známok, poskytovania licencií a ich prevodov vrátane analýzy možnosti registrácie ochrannej známky a vzťahov medzi ochrannou známkou a inými právami duševného vlastníctva. Členovia kancelárie majú tiež bohaté skúsenosti v oblasti autorského práva vrátane práv na softvér.

Kancelária svojim klientom ponúka vysoko kvalifikované zastupovanie vo veciach ochranných známok vo vzťahu k Úradu priemyselného vlastníctva SR ako aj vo veciach týkajúcich sa ochrany práv duševného vlastníctva pri súdnych konaniach.

Príklady prác pre klienta:

 1. poradenstvo pre poprednú medzinárodnú tlačovú agentúru vo veci práva na ďalšie použitie alebo zverejnenie tlačových správ daných k dispozícii tlačovou agentúrou zo strany jej používateľov;
 2. zastupovanie mobilného operátora v spore o reklame v médiách, nekalej súťaži a ochrane práv duševného vlastníctva;
 3. analyzovanie reklám pre vysielaciu spoločnosť v súvislosti s právami duševného vlastníctva;
 4. poradenstvo pre klienta vo veci porušenia ochrannej známky prostredníctvom názvu domény;
 5. analýza silných a slabých stránok registrovanej ochrannej známky vo vzťahu k iným identickým alebo podobným označeniam registrovaným pre podobné výrobky alebo služby;
 6. poskytnutie pomoci viacerým klientom pri registrácii, zmene registrácie, zrušení registrácie a prevode ochranných známok;
 7. analyzovanie licenčných zmlúv týkajúcich sa ochranných známok a iných práv duševného vlastníctva a návrh takýchto licenčných zmlúv .