?ECHOVÁ & PARTNERS Advokátska kancelária

Medzinárodná spolupráca


Advokátska kancelária Čechová & Partners je členom viacerých prestížnych asociácií.

Lex Mundi

Čechová & Partners je výhradným členom Lex Mundi za Slovenskú republiku. Lex Mundi je popredné celosvetové združenie nezávislých advokátskych kancelárií s rozsiahlymi skúsenosťami vo vyše 100 krajinách sveta.

Ako súčasť globálnej siete Lex Mundi môžeme našim klientom poskytnúť prednostný prístup k viac ako 21 000 advokátom na celom svete - a to všetko z jediného kontaktného bodu.

V individuálnej rovine musí byť každá členská kancelária Lex Mundi lídrom na svojom miestnom trhu. Spoločne poskytujú členské spoločnosti Lex Mundi globálne právne zdroje s neporovnateľnou škálou a šírkou. V spolupráci s ostatnými členmi Lex Mundi dokážeme bezproblémovo riešiť najnáročnejšie cezhraničné transakcie a spory našich klientov.

Viac informácií o Lex Mundi nájdete na www.lexmundi.com.


World Services Group

Naša kancelária je tiež členom World Services Group, celosvetovej siete spájajúcej širokú škálu popredných firiem poskytujúcich profesionálne služby. Členmi WSG sú významné domáce a medzinárodné firmy s najlepšou reputáciou v rámci svojho podnikateľského prostredia.
Viac informácií nájdete na stránke www.worldservicesgroup.com.


Slovenská advokátska komora

Všetci právnici pôsobiaci v našej kancelárii sú aktívnymi členmi Slovenskej advokátskej komory tak na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni.
Viac informácií nájdete na stránke www.sak.sk.


International bar association   AIJA    Legalmondo 

Niektorí z našich advokátov sú členmi rôznych medzinárodných právnických asociácií a pravidelne sa zúčastňujú podujatí, ktoré tieto asociácie organizujú. Predovšetkým musíme spomenúť, že naši advokáti sú zástupcami Slovenskej advokátskej komory v Medzinárodnej advokátskej komore, celosvetovo najväčšom združení právnikov a advokátskych komôr a v AIJA, jedinom celosvetovom združení advokátov a podnikových právnikov mladších ako 45 rokov.
Copyright (c) 2006 ?ECHOVÁ & PARTNERS Všetky práva vyhradené.
Zdroj: www.cechova.sk,