?ECHOVÁ & PARTNERS Advokátska kancelária

Medzinárodná spolupráca


Advokátska kancelária Čechová & Partners je členom viacerých prestížnych asociácií.

Lex Mundi

Kancelária Čechová & Partners je členom Lex Mundi, vedúcej svetovej asociácie nezávislých advokátskych kancelárií. Všetci členovia musia byť vo svojej jurisdikcii vysoko uznávanými firmami a musia byť schopní poskytovať celú škálu právnych služieb požadovaných komerčnými klientmi členov.
Viac informácií nájdete na stránke www.lexmundi.com.


World Services Group

Naša kancelária je tiež členom World Services Group, celosvetovej siete spájajúcej širokú škálu popredných firiem poskytujúcich profesionálne služby. Členmi WSG sú významné domáce a medzinárodné firmy s najlepšou reputáciou v rámci svojho podnikateľského prostredia.
Viac informácií nájdete na stránke www.worldservicesgroup.com.


Slovenská advokátska komora

Všetci právnici pôsobiaci v našej kancelárii sú aktívnymi členmi Slovenskej advokátskej komory tak na národnej ako aj na medzinárodnej úrovni.
Viac informácií nájdete na stránke www.sak.sk.


International bar association   AIJA    Legalmondo 

Niektorí z našich advokátov sú členmi rôznych medzinárodných právnických asociácií a pravidelne sa zúčastňujú podujatí, ktoré tieto asociácie organizujú. Predovšetkým musíme spomenúť, že naši advokáti sú zástupcami Slovenskej advokátskej komory v Medzinárodnej advokátskej komore, celosvetovo najväčšom združení právnikov a advokátskych komôr a v AIJA, jedinom celosvetovom združení advokátov a podnikových právnikov mladších ako 45 rokov.
Copyright (c) 2006 ?ECHOVÁ & PARTNERS Všetky práva vyhradené.
Zdroj: www.cechova.sk,