O nás

Profil


Čechová & Partners je jednou z popredných a najväčších advokátskych kancelárií na Slovensku s rozsiahlymi medzinárodnými skúsenosťami. Od svojho založenia v roku 1990 poskytuje svoje služby zahraničným aj domácim klientom. Kancelária Čechová & Partners sa pravidelne umiestňuje na popredných priečkach vo väčšine prieskumov slovenského trhu právnych služieb.

Čechová & Partners je jednou z prvých advokátskych kancelárií založených po demokratických zmenách v Slovenskej republike na začiatku 90-tych rokov. Čoskoro sa stala jednou z popredných komerčných právnických kancelárií poskytujúcich právne poradenstvo medzinárodným a domácim klientom pri mnohých obchodných transakciách, od tých bežných po zložité transakcie. Naďalej je významnou advokátskou kanceláriou, pričom svoju činnosť rozširuje podľa požiadaviek svojich klientov a podľa vývoja na trhu.

Čechová & Partners je odhodlaná byť úplne nezávislou advokátskou kanceláriou, ktorá ponúka jasné riešenia otázok z oblasti práva, vysoko odborné znalosti slovenského právneho poriadku, bohaté skúsenosti slovenského trhu a služby na uznávanej medzinárodnej úrovni. Pri zachovaní svojej nezávislosti, pokračuje v budovaní dobrých vzťahov s inými advokátskymi kanceláriami a významnými združeniami advokátskych kancelárií na celom svete. Advokáti kancelárie, ktorých materským jazykom je slovenčina, hovoria plynule anglicky a ovládajú aj ďalšie cudzie jazyky.