?ECHOVÁ & PARTNERS Advokátska kancelária

Naše aktivity


Kancelária Čechová & Partners sa aktívne zapája do verejného života na Slovensku prostredníctvom rozličných dobročinných a vzdelávacích aktivít.

Už niekoľko rokov organizuje benefičný koncert v spolupráci s Ligou proti rakovine. Finančná zbierka z tohto široko uznávaného podujatia slúži na podporu detí chorých na rakovinu, konkrétne na nákup zdravotníckeho zariadenia a organizovanie ich voľnočasových aktivít. Koncert s bohatým kultúrnym programom sa koná každý rok v predvianočnom čase v priestoroch Primaciálneho paláca.

Členovia kancelárie sa tiež ako členovia profesijných orgánov podieľajú na organizovaní medzinárodných konferencií. Nedávno boli spoluorganizátormi konferencie AIJA (Medzinárodné združenie mladých právnikov) v Bratislave, ktorej súčasťou bol seminár o problematike právnych previerok.
Copyright (c) 2006 ?ECHOVÁ & PARTNERS Všetky práva vyhradené.
Zdroj: www.cechova.sk,