Publikácie

Užitočné linky


Titulná stránka Publikácie Užitočné linky

 

Slovenská advokátska komora www.sak.sk
Slovenská komora daňových poradcov www.skdp.sk
Exekútori www.exekutor.sk


Vláda a ministerstvá:

Úrad vlády SR www.vlada.gov.sk
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR www.foreign.gov.sk
Ministerstvo hospodárstva SR www.economy.gov.sk
Ministerstvo obrany SR www.mod.gov.sk
Ministerstvo vnútra SR www.minv.sk
Ministerstvo vnútra SR - civilná časť www.minv.sk/?sekcia-verejnej-spravy
Ministerstvo financií SR www.finance.gov.sk
Ministerstvo kultúry SR www.culture.gov.sk
Ministerstvo zdravotníctva SR www.health.gov.sk
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR www.education.gov.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR www.justice.gov.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk
Ministerstvo životného prostredia SR www.minzp.sk
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR www.mpsr.sk
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR www.telecom.gov.sk


Iné orgány:

Kancelária prezidenta SR www.prezident.sk
Kancelária Národnej rady SR www.nrsr.sk
Ústavný súd SR www.concourt.sk
Najvyšší kontrolný úrad SR www.nku.gov.sk
Fond národného majetku SR www.natfund.gov.sk
Generálna prokuratúra SR www.genpro.gov.sk
Verejný ochranca práv (ombudsman) www.vop.gov.sk
Centrum právnej pomoci www.legalaid.sk


Právne informácie:

Zbierka zákonov SR www.zbierka.sk
Obchodný register SR www.orsr.sk
Živnostenský register SR www.zrsr.sk
Jednotný automatizovaný systém právnych informácií jaspi.justice.gov.sk


Zahraničné stránky:

Lex Mundi www.lexmundi.com
World Services Group www.worldservicesgroup.com
International Bar Association www.ibanet.org
International Association of Young Lawyers (AIJA) www.aija.org
American Bar Association www.americanbar.org