Služby

Fúzie, akvizície a kapitálové transakcie


Titulná stránka Služby Fúzie, akvizície a kapitálové transakcie

Poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií je ústrednou oblasťou činnosti advokátskej kancelárie Čechová & Partners. Naše právne služby sme poskytli veľkému počtu zahraničných investorov a nadnárodných spoločností v spojitosti so širokou škálou transakcií vrátane nadobúdania akcií a iných majetkových podielov, priameho predaja rozličných domácich podnikov, ako aj zlučovania miestnych pobočiek nadnárodných spoločností a následných medzinárodných akvizícií a vytvárania spoločných podnikov. Klienti sa na právne poradenstvo našej kancelárie spoľahli pri privatizačných tendroch zameraných na akvizíciu väčšinovej majetkovej účasti vo veľkých spoločnostiach na Slovensku vrátane dvoch najväčších medzinárodných letísk, monopolného telekomunikačného operátora a najväčších slovenských bánk.