Služby

Obchodné právo


Titulná stránka Služby Obchodné právo

Naši advokáti sa podieľajú na riešení množstva štandardných a neštandardných podnikových záležitostí a procesov. Miestnym pobočkám nadnárodných spoločností poskytujú právne služby v záležitostiach v oblasti slovenského práva a nadnárodným spoločnostiam v otázkach založenia, prevádzky a akvizície miestnych pobočiek. Takáto právna pomoc často prerástla do trvalej spolupráce.