?ECHOVÁ & PARTNERS Advokátska kancelária

Obchodné právo


Naši advokáti sa podieľajú na riešení množstva štandardných a neštandardných podnikových záležitostí a procesov. Miestnym pobočkám nadnárodných spoločností poskytujú právne služby v záležitostiach v oblasti slovenského práva a nadnárodným spoločnostiam v otázkach založenia, prevádzky a akvizície miestnych pobočiek. Takáto právna pomoc často prerástla do trvalej spolupráce.
Copyright (c) 2006 ?ECHOVÁ & PARTNERS Všetky práva vyhradené.
Zdroj: www.cechova.sk,