Služby

Zmluvy


V rámci našej činnosti poskytujeme komplexné právne služby v oblasti prípravy a pripomienkovania zmlúv, pričom ide najmä o obchodné, finančné, občiansko-právne zmluvy a zmluvy podliehajúce osobitnej regulácii.