Služby

Konkurzy a reštrukturalizácie


Titulná stránka Služby Konkurzy a reštrukturalizácie

Naša advokátska kancelária pravidelne poskytuje klientom právnu pomoc v otázkach konkurzov a reštrukturalizácií a zastupuje ich v súvisiacich právnych konaniach. Tím našich advokátov sa podieľal na dlhodobom poskytovaní poradenstva koordinačnému výboru skupiny najvýznamnejších medzinárodných a domácich bánk pri finančnej reštrukturalizácii a reorganizácii najväčšieho výrobcu ocele na Slovensku. Rovnako dôležité boli aj právne služby, ktoré sme poskytli pri reštrukturalizácii významného domáceho výrobcu izolačných a baliacich materiálov. V tejto súvislosti musíme spomenúť, že kancelária Čechová & Partners bola tiež zapojená do procesu predaja nedobytných pohľadávok od najväčších slovenských bánk kontrolovaných štátom prostredníctvom špecializovanej spoločnosti.