Služby

Bankové a finančné transakcie


Titulná stránka Služby Bankové a finančné transakcie

Advokátska kancelária Čechová & Partners si vybudovala znamenité meno v bankovom a finančnom sektore. Medzi jej klientov patria zahraničné a slovenské banky, aranžéri medzinárodných úverov, zahraniční investori, burzy cenných papierov, finančné inštitúcie a poisťovacie spoločnosti, pričom ide o súkromné spoločnosti alebo o spoločnosti s čiastočným či úplným majetkovým podielom štátu. Niektoré z týchto spoločností outsourcovali právne činnosti do našej kancelárie. Naša kancelária má tiež odborné znalosti z oblasti úverových transakcií a transakcií s inými finančnými produktmi, finančných reštrukturalizácií a reorganizácií. Za zmienku stojí aj, že kancelária Čechová & Partners pôsobila ako právny poradca pri viacerých záležitostiach súvisiacich s eurodlhopismi, ktoré v danom čase predstavovali prvé transakcie svojho druhu v Slovenskej republike.