?ECHOVÁ & PARTNERS Advokátska kancelária

Bankové a finančné transakcie


Advokátska kancelária Čechová & Partners si vybudovala znamenité meno v bankovom a finančnom sektore. Medzi jej klientov patria zahraničné a slovenské banky, aranžéri medzinárodných úverov, zahraniční investori, burzy cenných papierov, finančné inštitúcie a poisťovacie spoločnosti, pričom ide o súkromné spoločnosti alebo o spoločnosti s čiastočným či úplným majetkovým podielom štátu. Niektoré z týchto spoločností outsourcovali právne činnosti do našej kancelárie. Naša kancelária má tiež odborné znalosti z oblasti úverových transakcií a transakcií s inými finančnými produktmi, finančných reštrukturalizácií a reorganizácií. Za zmienku stojí aj, že kancelária Čechová & Partners pôsobila ako právny poradca pri viacerých záležitostiach súvisiacich s eurodlhopismi, ktoré v danom čase predstavovali prvé transakcie svojho druhu v Slovenskej republike.
Copyright (c) 2006 ?ECHOVÁ & PARTNERS Všetky práva vyhradené.
Zdroj: www.cechova.sk,