?ECHOVÁ & PARTNERS Advokátska kancelária

Poisťovníctvo


Právne poradenstvo v otázkach poistenia tvorí významnú časť odborných znalostí, ktoré naši advokáti získali v oblasti finančného práva. Naše právne služby v oblasti zakladania, licenčného konania, zápisu, začiatku podnikateľskej činnosti, ako aj spracovania celej agendy poisťovacích zmlúv a súvisiacej dokumentácie využila aj jedna z popredných poisťovní pôsobiacich v oblasti životného poistenia, dcérska spoločnosť jednej z najväčších finančných skupín na svete, ktorá vstúpila na slovenský trh poistenia. Poradenstvo sme poskytovali aj pri rôznych iných transakciách v oblasti poisťovníctva.
Copyright (c) 2006 ?ECHOVÁ & PARTNERS Všetky práva vyhradené.
Zdroj: www.cechova.sk,