Služby

Pracovné právo


Titulná stránka Služby Pracovné právo

Našim klientom poskytujeme komplexné právne služby v oblasti pracovného práva. Táto oblasť zahŕňa najmä pracovné zmluvy, otázky ukončenia pracovného pomeru, zodpovednosti za škodu v pracovno-právnych vzťahoch, kolektívne vyjednávanie a zamestnanecké rady, vzťahy pred vznikom pracovného pomeru a nediskrimináciu, ochranu osobných údajov zamestnancov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, dôchodky a zamestnanecké výhody.