?ECHOVÁ & PARTNERS Advokátska kancelária

Pracovné právo


Našim klientom poskytujeme komplexné právne služby v oblasti pracovného práva. Táto oblasť zahŕňa najmä pracovné zmluvy, otázky ukončenia pracovného pomeru, zodpovednosti za škodu v pracovno-právnych vzťahoch, kolektívne vyjednávanie a zamestnanecké rady, vzťahy pred vznikom pracovného pomeru a nediskrimináciu, ochranu osobných údajov zamestnancov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, dôchodky a zamestnanecké výhody.
Copyright (c) 2006 ?ECHOVÁ & PARTNERS Všetky práva vyhradené.
Zdroj: www.cechova.sk,