Služby

Telekomunikácie, informačné technológie, ochrana údajov


Titulná stránka Služby Telekomunikácie, informačné technológie, ochrana údajov

Táto oblasť práva tvorí čoraz väčší podiel našej poradenskej činnosti. Vo sfére telekomunikácií našu právnu pomoc využívajú poskytovatelia z rôznych častí trhu, a to najmä v otázkach súvisiacich s implementáciou Regulačného rámca pre elektronické komunikácie v Európskej únii na Slovensku. Významnú časť našej klientely predstavujú IT spoločnosti, ktorým poskytujeme poradenstvo o širokej škále otázok súvisiacich s IT vrátane otázok súvisiacich s právami duševného vlastníctva, zmluvami a ochranou osobných údajov. Ochrana osobných údajov sa však v súčasnosti dotýka veľkej väčšiny našich klientov. V tejto oblasti čerpáme z našich skúseností z legislatívneho procesu v oblasti ochrany údajov a našej vedúcej funkcie pri uvádzaní slovenského registra bankových informácií a záruk do života.