Služby

Duševné vlastníctvo a médiá


Titulná stránka Služby Duševné vlastníctvo a médiá

Činnosť advokátskej kancelárie Čechová & Partners zahŕňa aj právne služby v oblasti práv duševného vlastníctva. Naši advokáti poskytujú poradenstvo v otázkach ochranných známok, ich zápisu na Slovensku a v zahraničí, predkladania odvolaní voči zápisu ochranných známok, získavania licencií na používanie ochranných známok a ich prevodov vrátane analýzy možnosti zaregistrovať ochrannú známku a analýzy vzťahov medzi ochrannou známkou a inými právami duševného vlastníctva. Advokáti z našej kancelárie tiež získali skúsenosti v oblasti zákona o autorských právach vrátane práv k softvéru.