Služby

Riešenie sporov


Titulná stránka Služby Riešenie sporov

Naši advokáti zastupujú klientov v rôznych typoch sporov vrátane súdnych sporov, rozhodcovských a správnych konaní. Tiež sa pravidelne zúčastňujú rozhodcovských konaniach pred zahraničnými rozhodcovskými tribunálmi.