?ECHOVÁ & PARTNERS Advokátska kancelária

Riešenie sporov


Naši advokáti zastupujú klientov v rôznych typoch sporov vrátane súdnych sporov, rozhodcovských a správnych konaní. Tiež sa pravidelne zúčastňujú rozhodcovských konaniach pred zahraničnými rozhodcovskými tribunálmi.
Copyright (c) 2006 ?ECHOVÁ & PARTNERS Všetky práva vyhradené.
Zdroj: www.cechova.sk,