Služby

Ochrana spotrebiteľa


Titulná stránka Služby Ochrana spotrebiteľa

V dôsledku vplyvu komunitárneho práva rastie záujem klientov o legislatívu o ochrane spotrebiteľa. Naše pôsobenie v tejto oblasti sa týka najmä sťahovania výrobkov z trhu, zodpovednosti za výrobky, záruk a otázok reklamy.