?ECHOVÁ & PARTNERS Advokátska kancelária

Ochrana spotrebiteľa


V dôsledku vplyvu komunitárneho práva rastie záujem klientov o legislatívu o ochrane spotrebiteľa. Naše pôsobenie v tejto oblasti sa týka najmä sťahovania výrobkov z trhu, zodpovednosti za výrobky, záruk a otázok reklamy.
Copyright (c) 2006 ?ECHOVÁ & PARTNERS Všetky práva vyhradené.
Zdroj: www.cechova.sk,