Služby

Zdravotné právo


Titulná stránka Služby Zdravotné právo

Naša advokátska kancelária pravidelne poskytuje právne služby v otázkach farmaceutík (klinické skúšky, registrácia, predpisovanie, marketing, reklama), zdravotného poistenia (platby za určité služby, zahrnutie liekov a služieb zdravotnej starostlivosti do verejného zdravotného poistenia) a iných predpisov upravujúcich oblasť zdravotnej starostlivosti (napr. ochrana údajov pacienta).