Právnici

Katarína Čechová


Titulná stránka Právnici Partneri Katarína Čechová
Katarina Cechova

Čechová Katarína
The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms
IFLR1000

Katarína Čechová

Senior Partner

Telefón: 421 2 5441 4441
Fax: 421 2 5443 4598
Email: katarina.cechova@cechova.sk
Vcard: www.cechova.sk/v/kcs.vcf

Profil

Katarína Čechová je senior partnerom v advokátskej kancelárii Čechová & Partners s.r.o. Počas svojej 33-ročnej nepretržitej advokátskej praxe poskytovala poradenstvo a zastupovala klientov v širokom spektre právnych záležitostí, pričom najrozsiahlejšiu prax a odbornosť dosiahla v rôznych sférach slovenského obchodného práva, a to najmä v oblasti transakcií týkajúcich sa predaja a akvizícií spoločností a podnikov, reorganizácií a reštrukturalizácií podnikov, domácich i cezhraničných fúzií, podnikového financovania a projektového financovania. Je uznávaným odborníkom i v oblasti obchodnej sporovej agendy a aktívne činná ako rozhodca v domácich i medzinárodných rozhodcovských (arbitrážnych) konaniach.

Katarína ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 1984 získala titul JUDr. Je zakladajúcim členom advokátskej kancelárie Čechová & Partners. Katarína je slovenskej národnosti a hovorí plynule anglicky, rusky a česky. V rokoch 1996 - 1998 pôsobila ako externá vyučujúca na Katedre obchodného a finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1997 je rozhodkyňou pre medzinárodné spory Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, od roku 2017 rozhodkyňou Viedenského medzinárodného rozhodcovského centra a od roku 2018 tiež rozhodkyňou Rozhodcovského súdu Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory.

Katarína je aktívnym členom International Bar Association, bola spolupredsedkyňou Európskeho fóra International Bar Association od októbra 2000 do novembra 2002 a od roku 1996 je stálym zástupcom Slovenskej advokátskej komory v Rade IBA.

Jazykové znalosti aktívne: slovenský jazyk, anglický jazyk, český jazyk, ruský jazyk

Jazykové znalosti pasívne: nemecký jazyk

Oblasti praxe

Fúzie a akvizície
Reorganizácie podnikov
Spoločné podniky (JV)
Privatizácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Obchodné spory a rozhodcovské konanie
Zmluvné právo a záväzkové vzťahy
Právo obchodných spoločností
Energetika
Zahraničné investície
Financovanie projektov a podnikov
Nehnuteľnosti

Profesionálna kariéra

Významné úspechy v oblasti fúzií a akvizícií

Katarína bola hlavným právnym poradcom, okrem iného:

 • spoločnosti Intesa BCI pri úspešnom nadobudnutí väčšinového balíka akcií v najväčšej bývalej štátnej komerčnej banke na Slovensku;
 • spoločnosti SKANSKA pri akvizícii spoločností Banské stavby, a.s., Klimavex, a.s., STAMART Martin, s.r.o. a SkyBau, s.r.o.;
 • spoločnosti Vienna International Airport a členom jej konzorcia pri úspešnej akvizícii letiska Košice International Airport;
 • poprednej európskej banky v tendri na nadobudnutie väčšinového balíka akcií pri privatizácii najväčšej slovenskej štátnej sporiteľne; 
 • poprednej rakúskej telekomunikačnej spoločnosti ako jednému z účastníkov užšieho výberu v ponukovom konaní pri nadobudnutí väčšinového balíka akcií v privatizácii slovenskej monopolnej telekomunikačnej spoločnosti;
 • významnej rakúskej energetickej spoločnosti pri akvizícii slovenského monopolného výrobcu elektrickej energie;
 • izraelskej private equity spoločnosti pri nadobudnutí 100%-ého podielu v dvoch slovenských prevádzkovateľoch kín s dominantným postavením na trhu od popredného európskeho majiteľa kín; 
 • globálneho poskytovateľa služieb v oblasti prieskumu trhu a konzultačných služieb pre farmaceutický priemysel pri akvizícií lokálneho slovenského konkurenta;
 • nemeckého prevádzkovateľa komunikačných a oznamovacích prostriedkov pri akvizícii slovenskej spoločnosti poskytujúcej služby v oblasti telekomunikácií;
 • jedného z najväčších prevádzkovateľov dopravných služieb v Európe so sídlom vo Veľkej Británii pri nadobudnutí troch autobusových dopravcov na Slovensku; 
 • japonského giganta v oblasti elektroniky a informačných technológií pri buy-side akvizícii divízie RSS od iného svetového giganta v oblasti IT;
 • skupiny so sídlom v USA pôsobiacej v oblasti bezpečnostných kariet pri predaji jej lokálnych prevádzok;
 • jedného z popredných európskych výrobcov a dodávateľov na globálnom trhu spracovateľov gumy pri nadobudnutí slovenského výrobcu strojov a ich komponentov;
 • člena medzinárodnej novinárskej siete pri nadobudnutí poprednej reklamnej agentúry na Slovensku;
 • skupiny dánskych investorov v oblasti poľnohospodárstva pri korporátnych a zmluvných záležitostiach a záležitostiach financovania týkajúcich sa ich prevádzok na Slovensku a nadobudnutia poľnohospodárskych podnikov a pozemkov;
 • rakúskeho private equity fondu pri nadobudnutí akcií v slovenskej IT spoločnosti a pri vnútornej reorganizácii majetkovej účasti v jeho ďalších slovenských dcérskych spoločnostiach.

Významné úspechy v oblasti reorganizácií a reštrukturalizácií

Katarína bola hlavným právnym poradcom:

 • koordinačného výboru skupiny 40 medzinárodných a lokálnych bánk pri finančnej reštrukturalizácii a reorganizácii najväčšieho výrobcu ocele na Slovensku;
 • majoritnej skupiny veriteľov pri finančnej reštrukturalizácii popredného slovenského výrobcu kovových konštrukcií (napr. kovových pák, pásov a rámov) pre poľnohospodárske, stavebné, banské a iné stroje;
 • slovenskej dcérskej spoločnosti nadnárodnej ropnej spoločnosti pri rozdelení podnikov v oblasti mazív a palív;
 • významného slovenského výrobcu vlnitých a baliacich materiálov pri reorganizácii jej dcérskych spoločností;
 • lokálnej dcérskej spoločnosti pri reorganizácii poprednej globálnej logistickej spoločnosti;
 • lokálnej dcérskej spoločnosti popredného nadnárodného výrobcu a dodávateľa pneumatík, brzdových kontrolných systémov, systémov kontroly jazdnej dynamiky, asistenčných systémov pre vodiča, snímačov, systémov a komponentov pre pohonný systém a podvozky, prístrojovej techniky, infotainment riešení, elektronického vybavenia vozidla a technických elastomérov pri reorganizácii jej podnikov na Slovensku, a pod.

Významné úspechy v oblasti sporovej agendy

V sporovej agende Katarína vystupovala, okrem iného, ako právny zástupca:

 • európskej letiskovej spoločnosti v úspešnom významnom arbitrážnom spore voči štátnej inštitúcii pred Rozhodcovským súdom ICC s miestom rozhodcovského konania v Paríži; 
 • popredného mobilného operátora v súdnom konaní voči slovenskej spoločnosti vo veci finančného vyrovnania v celkovej hodnote viac ako 5 mld EUR;
 • poprednej európskej energetickej spoločnosti v medzinárodnom rozhodcovskom konaní vedenom podľa Rozhodcovských pravidiel ICC vo Viedni vo veci náhrady škody vyplývajúcej z akvizície slovenského výrobcu tepla;
 • slovenského pivovaru v úspešnom majetkovom spore týkajúcom sa výrobných aktív;
 • európskeho výrobcu a distribútora nealkoholických nápojov v súdnom spore o náhradu škody pre porušenie distribučných zmlúv;
 • talianskeho minoritného akcionára slovenskej výrobnej spoločnosti v spore o ochrane práv minoritného akcionára, atď.

Významné úspechy v oblasti projektového financovania a bankovníctva

Katarína bola hlavným právnym poradcom:

 • poprednej francúzskej energetickej spoločnosti pri jednej z najväčších transakcií v oblasti projektového financovania na Slovensku v sektore jadrovej energetiky;
 • poprednej nemeckej banky pri poskytnutí úveru vo výške 150.000.000 EUR skupine výrobcov technicky čistej medi;
 • poprednej britskej banky pri zabezpečenom termínovanom úvere vo výške 110 mil. EUR a revolvingovom úvere poskytnutom skupine lízingových spoločností so sídlom v Českej republike a v Slovenskej republike;
 • pri fiduciárnej emisii dlhopisov v objeme 200.000.000 USD garantovanej Slovenskou republikou na financovanie výstavby a rozvoja vodných elektrární na Slovensku, a pod.

Verejné medzinárodné ohodnotenia odbornosti

Rankingové agentúry vyhodnocujúce prax a skúsenosti právnikov pôsobiacich v Slovenskej republike o Kataríne uviedli napríklad nasledovné:

Chambers Europe 2018

„Katarína Čechová je veľmi významnou osobnosťou na trhu. Je známa svojou prácou na širokej škále transakcií a je obzvlášť erudovaná v otázkach týkajúcich sa konkurzov a reštrukturalizácií.“

Jeden z respondentov pre Chambers Europe uviedol: „Je jedným z najskúsenejších právnikov na trhu, zažila už všetko.“

Katarína Čechová získala významné ocenenie Eminent Practitioner v oblasti práva obchodných spoločností/fúzií a akvizícií a bola odporúčaná v oblasti reštrukturalizácií a konkurzov.

V roku 2018 bola Katarína Čechová uvedená do Siene slávy Legal 500. Toto ocenenie je uznaním jej dlhoročných vynikajúcich výsledkov v oblasti práva obchodných spoločností, obchodného práva a M&A na Slovensku. V hodnotení rebríčka za rok 2018 bola medzi elitných „Advokátov-lídrov“ opätovne zaradená v oblasti práva obchodných spoločností, obchodného práva a M&A a práva nehnuteľností a stavebníctva.

Iné odborné skúsenosti a kvalifikácia

Ďalšie odborné skúsenosti nadobudla Katarína počas svojho pôsobenia ako:

 • správkyňa konkurznej podstaty pri Krajskom súde v Bratislave v rokoch 1992 až 2005;
 • konkurzný a reštrukturalizačný správca  zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky od roku 2009 až doteraz;
 • externá vyučujúca na Katedre obchodného a finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1996 - 1998;
 • rozhodkyňa pre medzinárodné spory Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory od roku 1997 až doteraz.

Publikácie

 • International Comparative Legal Guide to: Corporate Governance 2018
 • Zodpovednosť  štatutárnych orgánov a odškodnenie. Kapitola Slovenská republika. Spojené kráľovstvo: Globe Law and Business, edtor Edward Smerdon, 2016. 
 • Medzinárodné rozhodcovské konanie v Európe: Kapitola Slovenská republika. Peru: Biblioteca de Arbitraje Collection, kolektív autorov pod vedením Mario Castillo Freyre, 2013. 
 • Kapitola o insolvenčných konaniach v Slovenskej republike; v: The Doing Business 2013 Resolving Insolvency Survey; World Bank, 2013 - 2016.
 • Kapitola o trendoch a vývoji ovplyvňujúcom finančné transakcie v Slovenskej republike; v: Central and Eastern European Finance Law Workshop, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Londýn, 2012.
 • Kapitola o právnych aspektoch ukončenia podnikania v Slovenskej republike; v: The Doing Business 2012 Closing a Business Survey; World Bank, 2012.
 • Kapitola o právnej úprave stavebného konania v Slovenskej republike; v: The Doing Business 2012 Dealing with Construction Permits; World Bank, 2012. 
 • Kapitola o právnej úprave insolvenčného konania v Slovenskej republike; v: Getting the Deal Through, Londýn, 2011.
 • Kapitola o zodpovednosti štatutárnych orgánov spoločností v Slovenskej republike; v: Directors’ Duties Checklist; Interantional Bar Association website, 2011.
 • Kapitola o právnych aspektoch reštrukturalizácií a konkurzov v Slovenskej republike; v: Getting the Deal Through - Restructuring & Insolvency 2011 in 50 jurisdictions worldwide; Law Business Research Ltd, 2010. 
 • Právna úprava insolvenčného konania v Slovenskej republike; v: Insolvency Laws, Európska banka pre obnovu a rozvoj, Londýn, 2009.
 • Článok pre The International Comparative Legal Guide to: Corporate Governance 2009, a revidované a doplnené vydanie 2011. Londýn: Global Legal Group Ltd., 2009 a 2011.
 • Kapitola o ochrane zahraničných investícií v Slovenskej republike; v: Tolley’s International Protection of Foreign Investments / redigoval Dennis Campbell. Londýn: LexisNexis Butterworths Tolley 2003 a revidované a doplnené vydanie v roku 2010 a 2011. 
 • Prípadová štúdia o platobnej neschopnosti: Slovenská republika. Výskumný projekt IBA/Harvard/World Bank, 2002. 
 • Bankovníctvo v Slovenskej republike; v: The Regulation of Banking in Eastern Europe and Central Asia / redigoval Andrew Briscoe. Londýn: Carlton Laws of the World Limited 1999. 
 • História a prehľad práva, resp. predpisov v oblasti nárokov z porušenia obchodných záväzkov; v: The Compendium of Foreign Trade Remedy Laws / redigoval Leonard E. Santos, Stephen J. Powell a Mark T. Wasden. Washington: Americká advokátska komora 1998.
 • Súdne spory v Slovenskej republike; v: Litigation and Arbitration in Central and Eastern Europe / redigoval David W. Rivkin a Charles Platto. Hague: Kluwer Law International a Medzinárodné združenie advokátov 1998.

Advokátska prax a skúsenosti

 • Advokátska poradňa č. 1, Medzinárodné oddelenie, Bratislava, Československá republika, 1984-1990;
 • Advokátska kancelária Čechová & Partners od roku 1990 až doteraz; zakladateľ Čechová & Partners;
 • Stáž v kancelárii Stikeman, Elliott, Montreal, Kanada, 1991;
 • Stáž v kancelárii Allen & Overy, Londýn, UK, 1994.

Členstvo v advokátskych komorách a stavovských organizáciách

Slovenská advokátska komora;
International Bar Association (spolupredseda Európskeho fóra International Bar Association v rokoch 2000 - 2002 a od roku 1996 stály zástupca Slovenskej advokátskej komory v Rade IBA);
Člen výboru pre obchodné právo v CCBE.

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (v roku 1984 získala titul JUDr.);
Ministerstvo spravodlivosti SR (Kurz medzinárodného súkromného práva, 1989).