?ECHOVÁ & PARTNERS Advokátska kancelária

Katarína Čechová


Katarina Cechova

Čechová Katarína
The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms
IFLR1000

Katarína Čechová

Senior Partner

Telefón: 421 2 5441 4441
Fax: 421 2 5443 4598
Email: katarina.cechova@cechova.sk
Vcard: www.cechova.sk/v/kcs.vcf

Profil

Katarína Čechová je senior partnerom v advokátskej kancelárii Čechová & Partners s.r.o. Počas svojej 33-ročnej nepretržitej advokátskej praxe poskytovala poradenstvo a zastupovala klientov v širokom spektre právnych záležitostí, pričom najrozsiahlejšiu prax a odbornosť dosiahla v rôznych sférach slovenského obchodného práva, a to najmä v oblasti transakcií týkajúcich sa predaja a akvizícií spoločností a podnikov, reorganizácií a reštrukturalizácií podnikov, domácich i cezhraničných fúzií, podnikového financovania a projektového financovania. Je uznávaným odborníkom i v oblasti obchodnej sporovej agendy a aktívne činná ako rozhodca v domácich i medzinárodných rozhodcovských (arbitrážnych) konaniach.

Katarína ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 1984 získala titul JUDr. Je zakladajúcim členom advokátskej kancelárie Čechová & Partners. Katarína je slovenskej národnosti a hovorí plynule anglicky, rusky a česky. V rokoch 1996 - 1998 pôsobila ako externá vyučujúca na Katedre obchodného a finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1997 je rozhodkyňou pre medzinárodné spory Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave, od roku 2017 rozhodkyňou Viedenského medzinárodného rozhodcovského centra a od roku 2018 tiež rozhodkyňou Rozhodcovského súdu Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory.

Katarína je aktívnym členom International Bar Association, bola spolupredsedkyňou Európskeho fóra International Bar Association od októbra 2000 do novembra 2002 a od roku 1996 je stálym zástupcom Slovenskej advokátskej komory v Rade IBA.

Jazykové znalosti aktívne: slovenský jazyk, anglický jazyk, český jazyk, ruský jazyk

Jazykové znalosti pasívne: nemecký jazyk

Oblasti praxe

Fúzie a akvizície
Reorganizácie podnikov
Spoločné podniky (JV)
Privatizácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Obchodné spory a rozhodcovské konanie
Zmluvné právo a záväzkové vzťahy
Právo obchodných spoločností
Energetika
Zahraničné investície
Financovanie projektov a podnikov
Nehnuteľnosti

Profesionálna kariéra

Významné úspechy v oblasti fúzií a akvizícií

Katarína bola hlavným právnym poradcom, okrem iného:

Významné úspechy v oblasti reorganizácií a reštrukturalizácií

Katarína bola hlavným právnym poradcom:

Významné úspechy v oblasti sporovej agendy

V sporovej agende Katarína vystupovala, okrem iného, ako právny zástupca:

Významné úspechy v oblasti projektového financovania a bankovníctva

Katarína bola hlavným právnym poradcom:

Verejné medzinárodné ohodnotenia odbornosti

Rankingové agentúry vyhodnocujúce prax a skúsenosti právnikov pôsobiacich v Slovenskej republike o Kataríne uviedli napríklad nasledovné:

Chambers Europe 2018

„Katarína Čechová je veľmi významnou osobnosťou na trhu. Je známa svojou prácou na širokej škále transakcií a je obzvlášť erudovaná v otázkach týkajúcich sa konkurzov a reštrukturalizácií.“

Jeden z respondentov pre Chambers Europe uviedol: „Je jedným z najskúsenejších právnikov na trhu, zažila už všetko.“

Katarína Čechová získala významné ocenenie Eminent Practitioner v oblasti práva obchodných spoločností/fúzií a akvizícií a bola odporúčaná v oblasti reštrukturalizácií a konkurzov.

V roku 2018 bola Katarína Čechová uvedená do Siene slávy Legal 500. Toto ocenenie je uznaním jej dlhoročných vynikajúcich výsledkov v oblasti práva obchodných spoločností, obchodného práva a M&A na Slovensku. V hodnotení rebríčka za rok 2018 bola medzi elitných „Advokátov-lídrov“ opätovne zaradená v oblasti práva obchodných spoločností, obchodného práva a M&A a práva nehnuteľností a stavebníctva.

Iné odborné skúsenosti a kvalifikácia

Ďalšie odborné skúsenosti nadobudla Katarína počas svojho pôsobenia ako:

Publikácie

Advokátska prax a skúsenosti

Členstvo v advokátskych komorách a stavovských organizáciách

Slovenská advokátska komora;
International Bar Association (spolupredseda Európskeho fóra International Bar Association v rokoch 2000 - 2002 a od roku 1996 stály zástupca Slovenskej advokátskej komory v Rade IBA);
Člen výboru pre obchodné právo v CCBE.

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (v roku 1984 získala titul JUDr.);
Ministerstvo spravodlivosti SR (Kurz medzinárodného súkromného práva, 1989).

 
Copyright (c) 2006 ?ECHOVÁ & PARTNERS Všetky práva vyhradené.
Zdroj: www.cechova.sk,