Právnici

Tomáš Maretta


Tomáš Maretta

Maretta, Tomas
The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

Tomáš Maretta

Partner

Telefón: 421 2 5441 4441
Fax: 421 2 5443 4598
Email: tomas.maretta@cechova.sk
Vcard: www.cechova.sk/v/tma.vcf

Profil

Tomáš Maretta je partnerom v advokátskej kancelárii Čechová & Partners. Tomáš je uznávaným odborníkom v oblasti súťažné práva. V priebehu svojho sedemnásťročného pôsobenia vo firme participoval na veľkom množstve transakcií, pričom významnú rolu zohral pri poradenstve v oblasti súťažného práva a kontroly koncentrácií.

Úspešne asistoval mnohým medzinárodným a domácim podnikom pôsobiacim v oblasti farmaceutického, chemického, automobilového a strojárskeho priemyslu, ako aj v oblasti bankovníctva a private equity, pri lokálnych schváleniach fúzií. Taktiež poskytoval klientom komplexné právne služby vo veciach kartelových dohôd, kolúzií v procese verejného obstarávania, vertikálnych praktík, otázok týkajúcich sa dominancie a zneužitia dominantného postavenia a pri zastupovaní klientov v konaniach pred Protimonopolným úradom SR. Klientom poskytoval aj právne poradenstvo ohľadom rôznych aspektov uplatňovania nárokov na náhradu škody podľa slovenského právneho poriadku. V roku 2004 (ako externý právny poradca v spolupráci so spol. Ashurst), pripravil Tomáš návrh slovenskej kapitoly v Štúdii o náhradách škôd v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie pre Európsku komisiu.

Počas svojej praxe získal tiež dôležité skúsenosti v oblasti práva obchodných spoločností, fúzií a akvizícií a obchodného práva.

Tomáš absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a titul magister získal v roku 1999. Je slovenskej národnosti a plynule hovorí anglicky.

Jazykové znalosti: anglický jazyk

V Čechová & Partners začal pracovať v roku: 1999

Oblasti praxe

Správne právo
Súťažné právo a kontrola koncentrácií
Fúzie a akvizície
Spoločné podniky
Právo obchodných spoločností
Obchodné právo
Zmluvné právo

Profesionálna kariéra

Významné úspechy

  • Poskytoval právnu pomoc pri protimonopolných schváleniach viacerých lokálnych akvizícií na slovenskom trhu, ako aj pri množstve celosvetových transakcií nadnárodných spoločností pôsobiacich v rôznych odvetviach, vrátane farmaceutického, chemického, automobilového, stavebného a strojárskeho priemyslu ako aj v oblasti bankovníctva, private equity a v oblasti zábavného priemyslu (kinematografia). Z celého radu asistencií poskytnutých v tejto oblasti možno spomenúť asistenciu talianskemu investorovi pri protimonopolnom schvaľovaní akvizície väčšinového balíka akcií v najväčšej komerčnej banke na Slovensku, poradenstvo rakúskej spoločnosti pri protimonopolnom schválení akvizície akcií popredného slovenského výrobcu papiera, poradenstvo poprednej nemeckej skupine pôsobiacej najmä v oblasti farmaceutických a chemických výrobkov pri protimonopolnom schvaľovaní akvizície celej divízie podnikajúcej v oblasti prípravkov na ochranu rastlín, poradenstvo švédskej stavebnej nadnárodnej skupine pri akvizíciách viacerých lokálnych popredných stavebných a technologických firiem, poradenstvo pri protimonopolnom schválení akvizície majoritného balíka spoločnosti prevádzkujúcej letisko Košice, poradenstvo pri protimonopolnom schválení akvizície miestneho slovenského poskytovateľa služieb terestriálneho a satelitného televízneho a rozhlasového vysielania austrálskym veľkoobchodným investičným fondom (tvoriacim súčasť globálnych špecializovaných finančných služieb).
  • Taktiež poskytoval komplexné poradenstvo vo veciach dohôd a iných protisúťažných praktík a zastupoval klientov pri kartelových konaniach pred slovenským súťažným orgánom. Osobitne možno spomenúť, okrem ďalšieho, právnu pomoc poskytovanú švédskej medzinárodnej stavebnej skupine a jej českej dcérskej spoločnosti pri šetrení údajnej dohody obmedzujúcej súťaž vedenom slovenským súťažným orgánom a pri konaní pred súdom vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia súťažného orgánu, právnu pomoc poskytovanú nadnárodnej spoločnosti pôsobiacej v oblasti energetiky a prenosu energie so sídlom vo Francúzsku v súvislosti s jej obhajobou proti kartelovému obvineniu vznesenému zo strany národného súťažného orgánu; v súčasnosti poskytuje Tomáš právnu pomoc slovenskej pobočke emitenta stravovacích a iných benefitných poukážok pri šetrení vedenom slovenským súťažným orgánom vo veci údajného narušenia slovenského trhu stravovacích a iných benefitných poukážok.
  • Pravidelná právna pomoc pri podnikových školeniach a auditoch dodržiavania podmienok hospodárskej súťaže, ako aj šetreniach a neohlásených inšpekciách zo strany protimonopolných orgánov.
  • Tomáš poskytoval právnu pomoc pri tvorbe a revízii rôznych vertikálnych a horizontálnych dohôd z pohľadu súťažného práva vrátane, okrem ďalších, dohody o spoločnom podniku medzi významnými výrobcami motorových vozidiel, selektívnej distribučnej zmluvy medzi medzinárodným dodávateľom značkovej obuvi a športového vybavenia a distribútormi, revízie selektívneho distribučného systému globálneho výrobcu automobilov a dohôd s autorizovanými predajcami a opravcami v Slovenskej republike.

Verejné medzinárodné ohodnotenia odbornosti

Rovnako ako v ostatných rokoch bol aj v roku 2018 Tomáš označený periodikom Global Competition Review za jedného z elitných odborníkov na súťažné a protimonopolné právo na Slovensku.

V roku 2018 získal Tomáš v publikácii Chambers Europe najvyššie hodnotenia v oblasti Súťažného práva a bol odporúčaný v oblasti Právo obchodných spoločností/M&A. Jeden z klientov ho pre Chambers opísal ako „jedného z top advokátov na trhu, špecializujúcich sa na protimonopolné schválenia fúzií a akvizícií.“

V roku 2018 odporúčal Legal 500 Tomáša v oblasti Práva obchodných spoločností, obchodného práva vrátane M&A.

V hodnotení Chambers Europe 2016 bol Tomáš zaradený na prvú priečku spomedzi slovenských advokátov v oblasti súťažného práva. Zdroje pre Chambers zdôraznili, že je “absolútna špička v súťažnom práve – najlepší na Slovensku.”

Legal 500 2016 odporúčal Tomáša v oblasti Práva obchodných spoločností, obchodného práva vrátane M&A.

Publikácie

  • Slovakia’s New Act on the Protection of Economic Competition. In: BNA’s Eastern European Reporter, júl 2001, str. 18
  • Changes to Slovak Competition Law, ABA Antitrust Bulletin, 2004
  • Slovenská kapitola in Practical Guide to National Competition Rules Accross Europe (Kluwer 2007)
  • Slovenská kapitola in International Comparative Legal Guide to: Merger Control (2005, 2006), Class Actions (2009) and Competition Litigation (2009)
  • Slovenská kapitola v Global Competition Review – The European Antitrust Review (2014, 2015, 2016)
  • Pravidelné články v European Competition Journal.

Členstvo v advokátskych komorách

Slovenská advokátska komora

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (titul magister získal v roku 1999)