Právnici

Tomáš Rybár


Tomáš Rybár

Rybár, Tomáš
The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

Tomáš Rybár

Partner

Telefón: 421 2 5441 4441
Fax: 421 2 5443 4598
Email: tomas.rybar@cechova.sk
Vcard: www.cechova.sk/v/tor.vcf

Profil

Tomáš Rybár je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2001 získal titul magister. Pred nástupom do advokátskej kancelárie Čechová & Partners pracoval v bratislavskej pobočke právnickej firmy Squire Sanders & Dempsey L.L.P. a v advokátskej kancelárii JUDr. Vojtecha Agnera. Okrem slovenského jazyka je jeho pracovným jazykom aj angličtina a čeština.

Tomáš je členom Výkonného výboru Medzinárodnej asociácie mladých právnikov. Je tiež členom Team Europe – skupiny odborníkov na EÚ zriadenej Delegáciou Európskej komisie v Slovenskej republike a v minulosti pôsobil ako lektor pre Delegáciu Európskej komisie a Úrad vlády Slovenskej republiky. V roku 2001 získal certifikát odborníka na EÚ udelený nemeckým Ministerstvom zahraničných vecí a Inštitútom pre európsku politiku.

Tomáš sa venuje predovšetkým pracovnému právu, farmaceutickému právu, ako aj zmluvnému a korporátnemu právu. Tomáš je popredným odborníkom na právo v oblasti farmaceutického priemyslu, pričom poskytuje poradenstvo veľkej časti farmaceutických spoločností pôsobiacich na Slovensku. Okrem toho vedie tím advokátov zameriavajúcich sa na pracovné právo v našej kancelárii, pracoval na širokej škále prípadov v oblasti pracovného práva, ochrany osobných údajov a súkromia. Vo svojej praxi sa Tomáš ďalej zameriava na fúzie a akvizície, compliance, európske právo, nehnuteľnosti, ako aj informačné technológie.

V advokátskej kancelárii Čechová & Partners pôsobí Tomáš ako managing partner. V minulosti, konkrétne v rokoch 2003 a 2004, riadil bruselskú pobočku advokátskej kancelárie Čechová & Partners, kde sa zaoberal širokou škálou záležitostí súvisiacich s právom EÚ.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický, český

V Čechová & Partners začal pracovať v roku: 2002

Oblasti praxe

Správne právo
Reklama
Obchodné právo
Počítačové právo
Spotrebiteľské právo
Zmluvné právo
Právo obchodných spoločností
Elektronický obchod
Pracovné právo
Životné prostredie
Právo Európskeho spoločenstva
Zahraničné investície
Zdravotná starostlivosť
Internet a kyberpriestor
Médiá
Fúzie a akvizície
Farmaceutický priemysel
Ochrana súkromia a osobných údajov
Zodpovednosť za výrobok
Telekomunikácie
Doprava
Nekalá súťaž

Profesionálna kariéra

Verejné medzinárodné ohodnotenia odbornosti

V roku 2018 bol Tomáš v Chambers Europe ocenený v oblastiach Pracovné právo, Právo obchodných spoločností/M&A a Právo nehnuteľností. Jeden z klientov zo sféry nehnuteľností uvádza: „Je obrovským potešením spolupracovať s Tomášom. Jeho znalosti sú na realitnom trhu dobre známe."

Legal 500 v roku 2018 označil Tomáša za elitného vedúceho právnika v oblasti Pracovného práva a zaradil ho medzi odporúčaných právnikov v oblasti Nehnuteľností a stavebníctva a v oblasti Práva obchodných spoločností, obchodného práva a M&A.

Chambers Europe 2016 uvádza: „Vedúci oddelenia Tomáš Rybár je skúseným poradcom v oblasti pracovného práva, má bohaté znalosti, okrem iného, problematiky ukončovania pracovných pomerov, riadenia a pracovných zmlúv, ako aj ohľadom compliance požiadaviek súvisiacich s novým zákonom o oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Podľa Chambers Europe 2015: „Vedúci tímu pracovného práva Tomáš Rybár si vyslúžil pochvalu ako „spoľahlivý a nápomocný“ pracovnoprávny odborník, ktorého nedávne skúsenosti zahŕňajú veci ako disciplinárne konania, ukončenia pracovných pomerov či ochranu osobných údajov.

Legal 500 v roku 2016 odporučil Tomáša Rybára v oblasti Práva obchodných spoločností, obchodného práva a M&A.

Profesijné združenia

 • AIJA
 • Slovak Compliance Circle
 • Team Europe

Publikácie

 • Social Media and Employment Law. An International Survey, kapitola o Slovenskej republike, spoluautor Jana Černáková, vydavateľ: Kluwer Law International, 2015.
 • Social Media Privacy Guide, kapitola o Slovenskej republike, spoluautor Jana Černáková, editor: Jan Dhont, 2013.
 • Global Privacy & Security Law, kapitola o Slovenskej republike, spoluautor Jana Černáková, vydavateľ: Aspen Publishers (Wolters Kluwer), 2012-2016.
 • International Practitioner's Deskbook Series: Labor and Employment Law, Second Edition, Volume I (Europe), kapitola o Slovenskej republike, spoluautor Branislav Hazucha, vydavateľ American Bar Association, 2008.
 • International Practitioner’s Deskbook Series: Labour and Employment Law in the New Member and Candidate States, kapitola o Slovenskej republike, spoluautor Branislav Hazucha, vydavateľ American Bar Association, 2007.
 • Telecommunications Laws & Regulations 2008. In: The International Comparative Legal Guide series, vydavateľ Global Legal Group Ltd., Londýn, október 2007, str. 211 – 217.
 • European Commission Study on Private Enforcement of Competition Rules, kapitola o Slovenskej republike v spolupráci s Tomášom Marettom a firmou Ashurst, 2004.
 • New Data Protection Regulation. In: IBA Central and Eastern European Forum Newsletter, jún 2003.
 • New Foundations Act. In: IBA Central and Eastern European Forum Newsletter, jún 2003.
 • Registration of Asset Pledges. In: BNA’s Eastern Europe Reporter, apríl 2003.
 • Getting the Deal Through, E-Commerce 2003 – kapitola o Slovenskej republike, v spolupráci s p. Zbyněkom Loeblom.
 • Environment - Integrated Inspection, Approval Established for Industrial Facilities. In: BNA’s Eastern Europe Reporter, december 2003.

Profesijná činnosť a skúsenosti

Squire, Sanders & Dempsey, L.L.P., 1999-2001;
Advokátska kancelária JUDr. Vojtecha Agnera, 2001

Členstvo v advokátskych komorách

Slovenská advokátska komora

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (titul magister získal v roku 2001);
Kurz európskej integrácie a práva organizovaný Inštitútom pre európsku politiku v Berlíne, 1999-2001