Právnici

Michaela Jurková


Michaela Jurková

The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms

IFLR1000

Michaela Jurková

Partner

Telefón: 421 2 5441 4441
Fax: 421 2 5443 4598
Email: michaela.jurkova@cechova.sk
Vcard: www.cechova.sk/v/mju.vcf

Profil

Michaela Jurková je partnerom v advokátskej kancelárii Čechová & Partners. Absolvovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a v roku 2000 získala titul magister. V roku 1999 ukončila štúdium na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Počas svojho univerzitného štúdia sa zúčastnila jednoročného študijného programu na Vyššej obchodnej škole v Chambéry, Francúzsko (École Supérieure de Commerce de Chambéry) so špecializáciou na podnikové financie. V rokoch 2004 – 2005 a 2007- 2008 pracovala v bruselskej pobočke kancelárie Čechová & Partners.

Michaela počas svojej praxe získala bohaté skúsenosti v oblasti podnikového a zmluvného práva. Zúčastňovala sa na právnom poradenstve klientom pri prevodoch majetku a podnikov, nadobúdaniach a predaji účastí a obchodných podielov v spoločnostiach, pri zlúčeniach spoločností, vrátane cezhraničných zlúčení. Aktívne sa podieľala na vykonávaní mnohých právnych auditov (due diligence) v rámci akvizičných transakcií na Slovensku, pričom sama mnohé takéto transakcie viedla. V rámci due diligence sa zvyčajne zameriava na otázky podnikového práva, obchodné a finančné zmluvy, otázky právnej regulácie osobitných odvetví (energetika, finančné služby, a pod.) a právo duševného vlastníctva.

V posledných rokoch tvorí významnú časť jej právnej praxe poradenstvo klientom vo finančných transakciách, najmä pokiaľ ide o posúdenie z hľadiska slovenského práva úverových zmlúv a súvisiacich zabezpečovacích prostriedkov poskytnutých zo strany slovenských subjektov, vrátane následnej implementácie dokumentov.

Michaela pred nástupom do kancelárie pracovala ako podnikový právnik vo francúzskej spoločnosti pôsobiacej v oblasti energetiky a dodávky tepla. V rámci kancelárie svoju prax v tejto oblasti ďalej rozvíjala tým, že poskytovala právne poradenstvo viacerým klientom zo sektora energetiky (elektrina, plyn, teplo) o regulatórnych aspektoch podnikania v tomto sektore a súladu s regulatórnymi požiadavkami, vrátane vypracovania právnych stanovísk o súlade slovenského práva s legislatívou EÚ.

Michaela pravidelne poskytuje právnu pomoc zahraničným klientom pri organizácii a implementácii medzinárodných plánov na kúpu zamestnaneckých akcií. V posledných rokoch získala značné skúsenosti v poskytovaní právneho poradenstva mnohým zahraničným bankám a nadnárodným finančným inštitúciám v oblasti regulácie poskytovania finančných služieb, obchodovania s finančnými a investičnými nástrojmi, vrátane komoditných derivátov, a kolektívneho investovania.

Jazykové znalosti: slovenský jazyk, anglický jazyk, francúzsky jazyk a český jazyk.

V kancelárii Čechová & Partners pracuje od roku: 2002

Oblasti praxe

Správne právo
Konkurzy
Obchodné právo
Zmluvné právo
Podnikové právo
Zamestnanecké výhody
Energetika
Financie
Platobná neschopnosť
Duševné vlastníctvo
Fúzie a akvizície
Ochranné známky
Nekalá súťaž

Profesionálna kariéra

Významné úspechy

  • Vedenie bruselskej pobočky kancelárie Čechová & Partners v rokoch 2004-2005 a 2007-2008;
  • Bohaté skúsenosti v oblasti podnikového a zmluvného práva;
  • Účasť na viacerých fúziách a akvizíciách vrátane cezhraničného zlúčenia;
  • Právne poradenstvo v otázkach duševného vlastníctva;
  • Pôsobenie ako všeobecný právny poradca v otázkach práva obchodných spoločností, obchodných zmlúv a reklamy tabakových výrobkov pre významného výrobcu a distribútora tabakových výrobkov na Slovensku.

Verejné medzinárodné ohodnotenia odbornosti

Legal 500 v roku 2018 opätovne zaradil Michaelu Jurkovú medzi odporúčaných právnikov v oblasti Bankovníctvo, finančníctvo a kapitálové trhy.
IFLR 1000 v roku 2018 označil Michaelu za vysoko hodnotenú právničku.

Publikácie

  • Kapitola o Slovenskej republike. In: Cross-Border Merges in Europe, Volume I. Redigoval: Dirk van Gerven. Cambridge University Press 2010. Str. 267-287.
  • Kapitola o Slovenskej republike. In: Common Legal Framework for Takeover Bids in Europe, Volume I, spoluautor: Branislav Hazucha. Redigoval: Dirk van Gerven. Cambridge University Press 2008. Str. 350-377.
  • Kapitola o Slovenskej republike. In: Prospectus for the Public Offering of Securities in Europe, Volume I. Redigoval: Dirk van Gerven. Cambridge University Press 2008. Str. 295-313. 
  • Kapitola o Slovenskej republike. In: The European Company, Volume I, spoluautor: Katarína Čechová. Redigoval: Dirk van Gerven, Paul Storm. Cambridge University Press 2006. Str. 397-424.

Profesijná činnosť a skúsenosti

ADANT, spol. s r.o., Slovenská republika (2000), pomocná účtovníčka
C-TERM spol. s r.o. (člen skupiny DALKIA), Bratislava, Slovenská republika (2001), podniková právnička

Členstvo v advokátskych komorách

Slovenská advokátska komora

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (v roku 2000 získala titul magister);
Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave (v roku 1999 získala titul komerčný inžinier);
Jednoročný študijný program na obchodnej škole v Chambéry (Ecole Supérieure de Commerce de Chambéry), Francúzsko (1998-1999)