?ECHOVÁ & PARTNERS Advokátska kancelária

Právne informácie


Advokátska kancelária ČECHOVÁ & PARTNERS s.r.o. so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO: 47 249 129, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 90271/B. IČ DPH: SK1020333083.

ČECHOVÁ & PARTNERS s.r.o. je oprávnená poskytovať právne služby a je zapísaná v zozname spoločností s ručením obmedzeným vedenom Slovenskou advokátskou komorou (SAK) so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava a právne služby poskytuje v zmysle predpisov dostupných na internetovej stránke www.sak.sk.
Copyright (c) 2006 ?ECHOVÁ & PARTNERS Všetky práva vyhradené.
Zdroj: www.cechova.sk,