Právnici

Michal Šimunič


Michal Šimunič

Michal Šimunič

Advokát

Telefón: 421 2 5441 4441
Fax: 421 2 5443 4598
Email: michal.simunic@cechova.sk
Vcard: www.cechova.sk/v/sim.vcf

Profil

Michal Šimunič je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (titul magister získal v roku 2007). V roku 2007 získal titul JUDr. na Fakulte práva Bratislavskej vysokej školy práva.

V advokátskej kancelárii Čechová & Partners pôsobí od roku 2008, pričom ako advokát od roku 2011. Michal poskytuje poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností mnohým medzinárodným klientom, ktorí majú svoje lokálne zastúpenie na Slovensku, pravidelne radí v procese rôznych vnútorných reorganizácií a zúčastňuje sa due diligence previerok, pri ktorých sa zameriava primárne na aspekty korporátneho práva. V oblasti práva nehnuteľností sa sústreďuje najmä na prenájmy a s tým súvisiace zastupovanie klientov pri rokovaniach. Tiež pravidelne poskytuje poradenstvo klientom v záležitostiach týkajúcich sa konkurzu a reštrukturalizácie.

Počas svojho štúdia pracoval vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (1999-2005). Od roku 2006 pracoval v DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. na pozícii vedúceho oddelenia vymáhania pohľadávok. V období rokov 2003-2004 pracoval v advokátskej kancelárii Valko&Partners.

Jazykové znalosti: slovenský, anglický, český jazyk

Oblasti praxe

Cenné papiere
Obchodné právo
Pracovné právo
Poisťovníctvo
Správne právo
Zmluvné právo
Právo obchodných spoločností
Konkurzné právo

Profesionálna kariéra

Profesijná činnosť a skúsenosti

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (1999-2005)
Advokátska kancelária Valko&Partners (2003-2004)
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (2005-2007)
Čechová & Partners (2008)

Členstvo v advokátskych komorách

Advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore.

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského (titul magister získal v roku 2007)
Fakulta práva Bratislavskej vysokej školy práva (titul JUDr. získal 2007)